Reklama

Zbliża się sesja powiatu mieleckiego

Opublikowano:
Autor:

Zbliża się sesja powiatu mieleckiego  - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Najbliższa sesja powiatu mieleckiego już 23 stycznia o godz. 11

TEMATYKA OBRAD:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Mieleckiego. 
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2019 rok:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
3) przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Powiatu oraz ewentualnych wniosków Komisji i radnych o proponowanych zmianach w projekcie uchwały budżetowej;
4) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji stałych Rady Powiatu i ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej;
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i zgłoszonymi propozycjami zmian;
6) przegłosowanie zgłoszonych poprawek;
7) głosowanie uchwały budżetowej z uwzględnieniem przyjętych poprawek.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Mielecki Gminie Radomyśl Wielki zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2019 roku.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/106/2016 Rady Powiatu Mieleckiego 
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej – Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe” w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji 
i Kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa Jakości Kształcenia Zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Powiatu Mieleckiego na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Mieleckiego na 2019 rok. 
11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mielecki. 
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku.  
13. Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych. 
14. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE