Reklama

Zawiadomienie o II Sesji Rady Powiatu Mieleckiego

Opublikowano:
Autor:

Zawiadomienie o II Sesji Rady Powiatu Mieleckiego - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości II Sesja Rady Powiatu Mieleckiego odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6.

Tematyka Obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Mieleckiego. 
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Mieleckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Mieleckiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mieleckiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mieleckiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mieleckiego. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mieleckiego. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mieleckiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mieleckiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Mieleckiego. 
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Mieleckiego. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/269/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania  finansowego  wykraczającego poza rok budżetowy 2018.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/288/2018 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2018 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Mieleckiego wchodzącego w skład Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu i wybrania kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2019 roku.
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
25. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
26. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

Przewodniczący
Rady Powiatu Mieleckiego     
/-/ Marek Paprocki

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE