Reklama

Raport o stanie gminy i absolutorium dla Wójta Gminy Tuszów Narodowy

Opublikowano:
Autor:

Raport o stanie gminy i absolutorium dla Wójta Gminy Tuszów Narodowy - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości 25 czerwca na sesji Rady Gminy Tuszów Narodowy, radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Głosowanie poprzedziła obszerna informacja o realizowanych zadaniach połączona z prezentacją przez Bronisławę Zięba – Skarbnik Gminy (prezentacja w formacie pps). Przed udzieleniem absolutorium Rada Gminy została przez Wójta Gminy zapoznana z raportem o stanie gminy za 2018 rok, po którym radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy wotum zaufania. Raport opublikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Omawiając raport o stanie gminy Wójt Gminy podkreślał:

„Głównym celem programu, który realizowany jest w gminie Tuszów Narodowy, to jej wszechstronny rozwój podnoszący jakość życia mieszkańców. Inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną, troska o szkolnictwo, najmłodszych i seniorów, a także wychowywanie w duchu wartości i pielęgnowanie dziedzictwa historyczno - kulturowego. Chociażby od 2017 r. funkcjonuje niepubliczny żłobek w budynku szkoły w Grochowem I, który przy wsparciu naszego samorządu w 2018 roku zwiększył liczbę miejsc dla dzieci do 32. W trosce o seniorów, z dofinansowania RPO, otwarty został dzienny dom pomocy w Dębiakach dla 25 seniorów, po remoncie budynku i zagospodarowaniu działki. Dla 55 osób świadczone są usługi opiekuńcze i pomoc w domach.

W latach 2014-2018 zrealizowano ponad 50 różnych inwestycji, których wartość przekroczyła 30 mln złotych, w tym w 2018 roku 30 na wartość 8 239 958 zł. W przeliczeniu na 1 mieszkańca była to kwota 1010,00 zł.

Inwestycje realizowano przy minimalnym zadłużeniu gminy, które na koniec 2018 roku wynosiło 3 065 085,76 zł, co stanowi 8,1 % dochodów budżetowych. Taki wynik świadczy o dobrej kondycji finansowej naszej gminy, dając szanse na jej dalszy rozwój i realizacje nowych inwestycji…”

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2018 rok w liczbach

Dochody ogółem 37 621 221 zł
w tym:
- dochody własne 5 151 966 zł (14%)
- subwencja ogólna 10 323 448zł (27%)
- dotacje celowe z budżetu państwa 13 062 754 zł (35%)
- dotacje celowe ze środków UE 3 568 598 zł (9%)
- udział w podatku PIT i CIT 5 514 456 zł (15%)

Wydatki ogółem 38 785 738 zł
w tym:
- wydatki inwestycyjne 8 239 958 zł, stanowiące 21 % wydatków ogółem, dofinansowanie ze środków zewnętrznych 4 259 tys. zł )
- wydatki bieżące na kwotę 30 545 780 zł, stanowiące 79 % wydatków ogółem.

Spośród wydatków bieżących największą pozycją w budżecie są wydatki:
- w sektorze oświaty i wychowania 9 613 015 zł, dotowane poprzez subwencję w kwocie7 131 140 zł pozostała kwota 2 481 875zł to dofinansowanie z dochodów własnych gminy.
- w pomocy społecznej 10 651 156zł, na realizowane zadania otrzymano kwotę 9 838 441 zł dotacji, z budżetu wydatkowano kwotę 812 715 zł.

Najważniejsze inwestycje w 2018r.
• Budowa kanalizacji w m. Tuszów Narodowy i Tuszów Mały oraz wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej Borki Niż., Grochowe I, Jaślany, Ławnica, Tuszów Narodowy i Tuszów Mały, dokumentacji projektowej pod nowe inwestycje wodno-kanalizacyjne 3 418 tys. zł
• budowa nowych dróg, remonty istniejących dróg, budowa chodników ok. 2 563 tys. zł, w tym: dotacja dla województwa na współfinansowanie przebudowy drogi Nagnajów-Mielec-Dębica w m. Jaślany 28 tys. zł, dotacja dla powiatu mieleckiego na współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Grochowe II i Borki Niz. 380 tys. zł, przebudowa drogi gminnej w m. Grochowe II Anońka wraz z przebudową mostu 1 470 tys. zł, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Ławnica 362 tys. zł, przebudowa dróg dojazdowych wewnętrznych do pól w m. Jaślany i Grochowe II 288 tys. zł, opracowanie dokumentacji pod budowę drogi Jaślany przez wieś i Jaślany Paprótnia 38 tys. zł, zamiana gruntów z parafią 292 tys. Zł
• zakup sprzętu do głosowania dla radnych podczas sesji Rady Gminy 20 tys. zł
• w strażach pożarnych 336 tys. zł: modernizacja budynku OSP Grochowe I 40 tys. zł, termomodernizacja budynku garażu OSP Grochowe II 127 tys. zł, termomodernizacja oraz prace remontowe budynku garażu OSP Jaślany 42 tys. zł, zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Jaślany 814 tys. zł (wkład własny 141tys. zł), przygotowanie dokumentacji pod budowę garażu OSP Malinie II 7 tys. zł
• współfinansowanie budowy Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego 36 tys. zł
• zakup sprzętu do monitoringu budynku Urzędu Gminy i placu wokół budynku 25 tys. zł ze środków „Razem bezpieczniej im. Wł. Stasiaka”
• opracowanie dokumentacji pod budowę Sali Gimnastycznej przy ZS w Jaślanach 12 tys. zł
• modernizacja budynku szkoły w Dębiakach na Dzienny Dom Pomocy w związku z realizacją projektu ze środków unijnych „Słoneczna jesień życia” 663 tys. zł (dofinansowanie 297 tys. zł)
• budowa PSZOK kolejny etap 346 tys. zł, wykonanie drogi wyjazdowej z kostki brukowej, poszerzenie placu oraz zakup 2 wiat na odpady i wyposażenia budynku PSZOK
• opracowanie dokumentacji, tj. studium wykonalności oraz analizy finansowe na potrzeby projektów „Stop ze smogiem” 25 tys. zł
• wyk. oświetlenia ulicznego i map projektowych pod nowe oświetlenie 140 tys. zł
• zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem do odczytu danych z liczników wod-kan na potrzeby GZGK w Jaślanach 11 tys. zł
• budowa Otwartej Strefy Aktywności tzw. OSA w m. Malinie i Ławnica 236 tys. zł
• remont pomieszczeń GBP wraz z odnowieniem elewacji zewnętrznej 73 tys. zł
• zakup trybun dla kibiców na boiska sportowe w m. Babicha i Dębiaki 25 tys. zł
• zakup kosiarki traktorka dla LKS PITMARK i kosiarki spalinowej dla LKS Dębiaki 23 tys. zł

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące) 2 850 147 zł
Deficyt budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem) -1 164 517 zł
Przychody 2 381 574 zł z tytułu:
wolne środki 555 964 zł,
z tytułu zaciągniętych pożyczek 1 825 610 zł
Rozchody 903 238 zł z tytułu: 
spłata rat kredytów z lat ubiegłych 833 248 zł,
udzielone pożyczki dla stowarzyszeń 69 990 zł

Kredyty pozostające do spłaty na dzień 31 grudnia 2018 r. 3 065 085,76 zł

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE