Reklama

Radni uchwalili budżet Powiatu Mieleckiego na 2019 rok

Opublikowano:
Autor:

Radni uchwalili budżet Powiatu Mieleckiego na 2019 rok  - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości W środę, 23 stycznia, odbyły się kolejne obrady Rady Powiatu Mieleckiego. Kluczowym punktem było uchwalenie przez radnych budżetu na 2019 rok.

  

Planowane dochody Powiatu Mieleckiego wyniosą 147 849 590 zł, z czego dochody bieżące będą stanowić 137 725 058 zł, a dochody majątkowe 10 124 532 zł.

Plan zakłada, że dochody własne powiatu wyniosą 62 660 418 złotych. Tę pozycję budżetową zasilą: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 34 487 432 zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 11 413 501 zł, z tytułu świadczenia usług (głównie odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej) – 5 830 158 zł, wpływy z opłat komunikacyjnych – 3 020 000 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 2 500 000 zł.

Dotacje celowe budżetu państwa mają wynieść 15 036 607 zł, a subwencja ogólna – 70 152 565 zł (w tym: część oświatowa – 62 698 141 zł, część wyrównawcza – 6 630 898 zł, część równoważąca – 823 526 zł).

Wydatki Powiatu Mieleckiego, zgodnie z uchwalonym budżetem, wyniosą ogółem 162 249 590 zł, z czego kwotę 127 948 220 zł będą stanowić wydatki bieżące, a 34 401 370 zł – wydatki majątkowe. Najwięcej, bo 72 849 438 zł powiat przekaże na realizację zadań z zakresu edukacji. Kolejnymi kierunkami wydatkowania środków będą: polityka i pomoc społeczna, rodzina (20 165 009 zł), transport i łączność (15 326 987 zł), bezpieczeństwo publiczne (9 135 030 zł), ochrona zdrowia (5 465 600 zł), pozostałe wydatki (39 307 526 zł).

KLUCZOWE INWESTYCJE W 2019 ROKU

EUKACJA:

Budowa infrastruktury sportowej na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu - przebudowa boiska sportowego i budowa zaplecza sanitarno - szatniowego wraz z infrastrukturą techniczną – 2 000 000 zł

Termomodernizacja budynku internatu przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu w tym docieplenie i przebudowa dachu – 1 434 000 zł

Przebudowa boiska na wielofunkcyjne boisko sportowe przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu – 864 000 zł

Przebudowa nawierzchni zewnętrznego boiska sportowego wraz z montażem trybun przy Zespole Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu – 509 000 zł

Budowa warsztatów przy Zespole Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu – 300 000 zł

Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu – 153 260 zł

Rozbudowa budynku I LO w Mielcu o platformę pionową zewnętrzną, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego oraz przebudowa i remont części budynku w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych budynku – 100 000 zł

Poprawa jakości środowiska w Mielcu poprzez rozwój zieleni wokół Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu – 82 625 zł

Przebudowa oraz remont łazienek w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu – 25 000 zł

POLITYKA I POMOC SPOŁECZNA, RODZINA:

Doposażenie stanowisk pracy w ramach projektu pn. „Szansa na zatrudnienie” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu – 445 500 zł

Budowa wiaty gospodarczej, ogrodzenia panelowego wraz z bramą i furtką przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu przy ul. Chopina 16a – 88 576 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Budowa obwodnicy - 2 000 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 141R ul. Wojska Polskiego w Mielcu - 1 750 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 163R Zgórsko – Wola Wadowska w miejscowości Wola Wadowska - 1 506 000 zł

Budowa nowych odcinków chodników - 1 000 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 985R Tuszów Narodowy – Chorzelów – Mielec w miejscowości Chorzelów - 925 460 zł

Przebudowa mostu na potoku Ruda w miejscowości Dobrynin w ciągu drogi powiatowej nr 1 176R Tuszyma – Niwiska – Kolbuszowa – 850 000 zł

Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1 169R Podleszany – Rydzów – Ruda – Zasów w miejscowości Podleszany i w miejscowości Ruda - 650 000 zł

Przygotowanie inwestycji (projekty, dokumentacje) - 500 000,00 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE:

Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego – 758 030 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mielcu – 98 000 zł

OCHRONA ZDROWIA:

Dofinansowanie przebudowy oddziałów Szpitala Specjalistycznego w Mielcu w szczególności oddziału położnictwa i ginekologii oraz oddziału chirurgii – 3 000 000 zł

Dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu – 360 000 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:

Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Zdrowia Nr 4 i 5 w Mielcu – 8 880 622 zł

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – 2 058 512 zł

Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa – 1 575 000 zł

Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia – 1 546 385 zł

Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia nr 1 w Mielcu – 234 400 zł

Przebudowa i modernizacja Bursy Międzyszkolnej przy ul. Kościuszki w Mielcu – 200 000 zł

Wykonanie systemu obniżającego poziom wód gruntowych przy budynku Starostwa Powiatowego ul. Sękowskiego 2b – 50 000 zł

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na rok 2019 został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz poszczególne komisje stałe i kluby Rady Powiatu Mieleckiego. Budżet radni przegłosowali jednogłośnie.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE