Reklama

Prezydent do Kronospanu: To próba zrzucenia na nas odpowiedzialności

Opublikowano:
Autor:

Prezydent do Kronospanu: To próba zrzucenia na nas odpowiedzialności - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Urząd Miasta odpowiada na zarzuty prezesa zakładu Kronospan Mielec.

Stanowisko Urzędu Miejskiego w sprawie podejmowanych działań w celu poprawy jakości powietrza w Mielcu

W odniesieniu do słów Prezesa firmy Kronospan Tomasza Jańczaka w liście do Posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby jakoby Prezydentowi Miasta Mielca nie zależało na modernizacji zakładu Kronospan i poprawie jakości powietrza w naszym mieście, informujemy, że stwierdzenie to mija się z prawdą, gdyż właśnie Prezydent i jego służby podejmują najwięcej starań w tym celu. Można więc to traktować w naszej ocenie jako próbę zrzucenia odpowiedzialności za brak efektywnych działań firmy Kronospan w tym zakresie w ciągu ostatnich lat.

Potwierdzeniem naszego stanowiska jest odpowiedź na apele mieszkańców. Podjęliśmy przecież inicjatywy nie tylko narzucone przepisami prawa, ale znacznie wychodzące poza kompetencje Prezydenta Miasta Mielca.
W dniach 27 i 28 sierpnia br., podczas dni Mielca firma WESSLING Polska Sp. z o.o. wraz z pracownikami magistratu przeprowadziła niezapowiedziane pomiary kontrolne zanieczyszczeń na emitorze (E5) suszarni linii do produkcji płyty wiórowej instalacji Kronospan Mielec Sp. z o.o. Pobrano próbki i poddano analizie pod kątem oznaczenia pyłu zawieszonego PM 10 i pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz  formaldehydu.

Otrzymane raporty z przeprowadzanych pomiarów, co prawda wskazują, że w dniach prowadzenia kontroli, firma Kronospan Mielec Sp. z o.o. nie przekraczała dopuszczalnych ilości emitowanych do powierza: pyłu zawieszonego PM 10 i pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz formaldehydu, jednak sygnały mieszkańców są nadal niepokojące. Trwają również dodatkowe wyjaśnienia w zakresie zbadanych parametrów gazu w przewodzie kominowym.

Obecnie na wniosek firmy KRONOSPAN od dnia 10 czerwca br. prowadzimy postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji produkcji płyt wiórowych zakładu Kronospan. Uzyskaliśmy już opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który uznał, że dla ww. przedsięwzięcia zachodzi obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z koniecznością sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jak również określił jego zakres. Dlatego też firma KRONOSPAN została zobowiązana do sporządzenia raportu oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.

Istotne jest to, że nie tylko powstanie sam dokument, który w swoich założeniach będzie określał, analizował i oceniał oddziaływanie przedsięwzięcia na jakość powietrza, klimat akustyczny, gospodarkę odpadami i gospodarkę wodno-ściekową. Uwzględni oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji. Zapewni przede wszystkim ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z udziałem społeczeństwa.

Udział społeczeństwa w prowadzonym przez gminę postępowaniu administracyjnym umożliwia wypowiedzenie się każdemu zainteresowanemu i jest kluczowym elementem tego postępowania.

Raport, który otrzymaliśmy od firmy KRONOSPAN wymaga przedłożenia dodatkowych wyjaśnień w zakresie uwzględnienia w schematach technologicznych elektrofiltru suchego (ESP) obniżającego zapylenie spalin z kotła WCT 41 MW przed wprowadzeniem ich do suszarni wiórów. Dążymy także do wyjaśnienia kwestii poufności dokumentów, które stanowią wartość handlową firmy, tak by można było je udostępnić do wiadomości publicznej.

Dlatego też, niezrozumiałe jest oburzenie Prezesa firmy KRONOSPAN, który pod pozorem skrócenia procedury, domaga się od Gminy zaniechania czynności, które w sposób transparentny dla mieszkańców miasta pozwolą przeanalizować zamierzenia inwestycyjne firmy. Ewidentne jest, że w związku z dużym zainteresowaniem społeczeństwa oraz możliwym włączeniem się do postępowania organizacji ekologicznych dokumenty w sprawie wydania decyzji środowiskowej są rozpatrywane przez nas rzetelnie i wnikliwie, ale bez przewlekłego lub biurokratycznego procedowania spraw. Postępowanie administracyjne jest i będzie prowadzone, precyzyjnie przestrzegając przepisów prawa z dokładnym wyjaśnieniem stanu faktycznego, z zachowywaniem obowiązujących terminów bez zbędnej zwłoki.

Będziemy także posiłkować się analizami i opiniami niezależnych ekspertów, a jeżeli będzie to możliwe warunki decyzji będą zawierać zapisy zobowiązujące firmę do prowadzenia stałego monitoringu pomiaru zanieczyszczeń z emitora suszarni.
Ze względu na powagę zagadnienia, o wszelkich sprawach związanych z czystością powietrza będziemy mieszkańców informować na bieżąco.
                                                                          
Mielec, 26.09.2016

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE