Reklama

Kronospan zaprasza stronę społeczną do stołu! Jest data spotkania 29 sierpnia!

Opublikowano:
Autor:

Kronospan zaprasza stronę społeczną do stołu! Jest data spotkania 29 sierpnia!  - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Władze Kronospanu organizują otwarte spotkanie dla przedstawicieli strony społecznej, która protestuje przeciwko działalności zakładu. Kronospan proponuje dialog otwarty na rozmowie na argumenty. Proponuje nawet termin spotkania, które miałoby się odbyć w siedzibie firmy.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

Gdy decydowaliśmy się na nową, otwartą i transparentną komunikację z mielecką społecznością chcieliśmy, by dyskusja opierała się o fakty. Liczą się dla nas czyny, a nie tylko słowa – dlatego też gorąco zachęcamy Stronę Społeczną do wizyty w naszej fabryce, abyśmy mogli zaprezentować, jak działamy. Postanowiliśmy ponadto, w pierwszej kolejności, rozprawić się z wieloma mitami, jakie narosły przez 20 lat naszej działalności w Mielcu. To wszystko spowodowało, że byliśmy przez długi czas świadkami merytorycznej dyskusji, na temat powietrza w naszym mieście. Niestety, od momentu awarii w naszej firmie obserwujemy, że tematyka mieleckiego powietrza zaczęła koncentrować się wokół subiektywnych odczuć i przekonań. 

Biorąc pod uwagę powyższe, chcieliśmy możliwie pełnie odnieść się do niektórych krzywdzących sformułowań, jakie istnieją ostatnio w przestrzeni publicznej.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze działania były oceniane krytycznie – dlatego też postawiliśmy na faktyczne działania. Najlepszym tego przykładem jest montaż systemu UTWS, który wedle niezależnych badań zaprezentowanych przez Urząd Miasta, ograniczył o 99% nasz wpływ na mieleckie powietrze. 

Chcieliśmy z pełną mocą podkreślić, że pojawiające się w przestrzeni publicznej sugestie, jakoby Kronospan negował Pozwolenie Zintegrowane z 20 czerwca 2018 r. jest błędną interpretacją zapisów prawnych, których jedynym celem jest wprowadzenie mieszkańców Mielca w błąd i podsycanie emocji wokół firmy. Co dobitnie pokazują nasze aktywności, w celu wykonania wszystkich zapisów Pozwolenia Zintegrowanego.

Nie da się interpretować jakiegokolwiek tekstu prawnego, bazując jedynie na jego małych fragmentach. Nie da się również dokonać rzetelnej prawnej interpretacji, bez umieszczenia jej w konkretnym kontekście, jaki nadaje mu forma odwołania i sama procedura odwoławcza.

Jesteśmy otwarci i transparentni. Dlatego też dalej podkreślamy, że zgadzamy się z ideą Pozwolenia Zintegrowanego.

W osobnych tekstach oraz grafikach odniesiemy się do najbardziej jaskrawych przykładów manipulacji, jakie pojawiły się ostatnio w przestrzeni publicznej.

Podtrzymujemy swoją otwartość na dialog. Chcieliśmy z tego miejsca ponownie zaprosić przedstawicieli Strony Społecznej na spotkanie i dyskusję na temat Faktów i Mitów naszej działalności. Naszym zdaniem, dyskusja na temat tak ważnych i skomplikowanych dokumentów jak np. pozwolenie zintegrowane, nie powinna odbywać za pośrednictwem mediów i portali społecznościowych. Gdy usiądziemy wspólnie przy stole będzie można wszystkie ważne kwestie przedyskutować w pełni. Proponujemy datę 29.08.2018 r. w siedzibie naszej firmy. Wierzymy, że tylko dzięki rozmowie jesteśmy w stanie dojść do merytorycznych wniosków, z korzyścią dla całego Mielca.

MIT: KRONOSPAN ODWOŁUJE SIĘ OD OBOWIĄZKU CIĄGŁYCH POMIARÓW EMISJI NA NAJWIĘKSZYCH KOMINACH 

FAKT: Uporczywe przedstawianie emitorów naszej firmy jako „kominów” świadczy o braku zrozumienia sposobu działania instalacji, pozwolenia zintegrowanego i treści odwołania lub też świadczy o złych intencjach i chęci wprowadzenia w błąd mieszkańców Mielca.

Kronospan posiada obecnie 35 emitorów. 

1)  Emitor E5 – czyli nowoczesna instalacja UTWS spełniająca restrykcyjną redukcję emisji wg pozwolenia wydanego w czerwcu 2018 i zaopatrzona w technologię do pomiaru ciągłego pyłu.

2)  Emitor 101 – czyli suszarnia MDF wyposażona w skruber wodny. Już dziś spełniająca wymogi BAT.

3)  Dwa emitory z instalacji do produkcji papieru dekoracyjnego – w stanie likwidacji. Prace związane z ich likwidacją zakończą się najpóźniej do 31.03.2019.

Pozostałe emitory nie są powiązane z żadnymi procesami chemicznymi czy energetycznymi. Są to wyloty urządzeń do cięcia płyt – działające na takiej samej zasadzie jak te wykorzystywane w zakładach stolarskich czy przez producentów mebli. Zaopatrzone są w filtry workowe i nie odbywa się przez nie emisja żadnych związków zapachowych do atmosfery. Na terenie całej SSE funkcjonują 242 emitory o takich zasadach działania, a pochodzące z innych zakładów.

Procedura odwoławcza ma ustaloną formę prawną. Bez jej znajomości, niemożliwa jest prawidłowa interpretacja zapisów odwołania.

Ze względów proceduralnych konieczne jest odniesienie się do całości punktu pozwolenia dotyczącego pomiarów ciągłych. O naszych intencjach najlepiej świadczy podanie konkretnych terminów, w jakich będziemy gotowi do przeprowadzania pomiarów. Dodatkowo niezwłocznie podjęliśmy rozmowy z potencjalnymi wykonawcami instalacji. Kronospan ma wstępne porozumienie z jedną z firm, która podjęła się zadania zaprojektowania, wykonania, montażu i uruchomienia systemów pomiarów ciągłych na emitorach E-5 i E-101.

Od początku uruchomienia nowego systemu DZIAŁA pomiar ciągły pyłu na emitorze E5, co jest zgodne z zapisami Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych, wydanych przez Prezydenta Daniela Kozdębę. Pomiary kontrolne, również te opublikowane przez Prezydenta, potwierdzają dostosowanie instalacji do nowych wymogów zmienionego Pozwolenia Zintegrowanego.

Pomimo odwołania się od decyzji spółka realizuje wszystkie postanowienia w niej zawarte.

Fragment odwołania potwierdzający stanowisko Kronospan:

Kronospan Mielec wnosi o przesunięcie terminu realizacji obowiązku prowadzenia ciągłych pomiarów emisji z emitora E-5 w suszarni wiórów oraz emitora E-101 w suszarni włókien na 1 lipca 2020 r. Czas ten jest niezbędny by Skarżąca znalazła odpowiedniego dostawcę, który zaprojektuje spełniającą odpowiednie standardy aparaturę pomiarową, nastąpił jej montaż, uruchomienie i regulacja prawidłowego funkcjonowania.


MIT: W ODWOŁANIU FIRMA KWESTIONUJE ZBYT DUŻĄ, JEJ ZDANIEM, CZĘSTOTLIWOŚĆ POZOSTAŁYCH POMIARÓW 

FAKT: Takie sformułowanie wniosku wprowadza ponownie niepotrzebny szum informacyjny. Przy obowiązku prowadzenia monitoringu ciągłego na wszystkich emitorach oraz dodatkowo pomiarów ciągłych na instalacjach suszarni, zarządzenie konieczności prowadzenia dodatkowych pomiarów kontrolnych z częstotliwością co 2 tygodnie jest w ocenie Kronospan nieuzasadnione i podtrzymujemy nasze stanowisko.  W przypadku substancji, których emisja, potwierdzona badaniami kontrolnymi jest na poziomie znacząco niższym od założeń Pozwolenia Zintegrowanego lub jest na poziomie poniżej oznaczalności metodyki, wymóg pomiarów kontrolnych szczególnie z wyznaczoną częstotliwością nie ma żadnego uzasadnienia i wiąże się z koniecznością ponoszenia znaczących kosztów. W naszej ocenie bardziej uzasadnione jest przeznaczenie tych kwot na konkretne działania i urządzenia zmierzające do redukcji wpływu zakładu na środowisko.


MIT: KRONOSPAN KWESTINUJE NAŁOŻONY NA NIĄ OBOWIĄZEK ZMNIEJSZENIA EMISJI TLENKÓW AZOTU

FAKT: Nie ulega wątpliwości kwestia zasadności i możliwości zmniejszenia emisji tlenków azotu. Odwołanie w tym zakresie dotyczy formy zapisu tego obowiązku i sprzeczności pomiędzy sposobem ustalenia poziomów emisji i koniecznością ich ograniczenia. Z jednej strony Urząd Marszałkowski napisał w decyzji, że ustalił emisje dwutlenku azotu zgodnie z obowiązującymi przepisami BAT dla produkcji płyt drewnopochodnych oraz ze standardami emisyjnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska dla źródeł energetycznych. Z drugiej zaś strony wprowadził obowiązek redukcji emisji dwutlenku azotu o 50 % w terminie 4 miesięcy, bez ustalenia harmonogramu takich redukcji.

Już na etapie postępowania Kronospan wyrażał wolę zmniejszenia emisji. Warunkował ją jednak koniecznością przeprowadzenia rozruchu instalacji i wykonania badań emisji oraz określenia harmonogramu ograniczenia emisji dla nowej instalacji jaką jest UTWS.

Wyraźnie podkreślamy, że przeprowadzona modernizacja suszarni płyt wiórowych poprzez montaż nowej suszarni w systemie UTWS znacząco zredukowała emisje do powietrza zarówno związków zapachowych, pyłu, jak i dwutlenku azotu (wszystkie z w/w znacząco poniżej restrykcyjnych poziomów zawartych w Pozwoleniu Zintegrowanym).

MIT: KRONOSPAN NAZYWA SWOJE OBOWIĄZKI  „UCIĄŻLIWYMI I KOSZTOWNYMI”

FAKT: Jak wyjaśniono w punkcie powyżej, w opinii Kronospan, prowadzenie DODATKOWYCH badań kontrolnych z nieuzasadnioną niczym częstotliwością, szczególnie w przypadku substancji z emisją poniżej oznaczalności metodyk pomiarowych jest nieuzasadnionym kosztem jaki spółka musiałaby ponosić.

Na chwilę obecną, pomimo odwołania, prowadzone są dodatkowe pomiary kontrolne z częstotliwością określoną w pozwoleniu.

MIT: FIRMA ODWOŁUJE SIĘ OD NOWYCH OBOWIĄZKÓW ZWIĘKSZENIA KONTROLI UŻYWANYCH SUROWCÓW

FAKT: Odwołanie dotyczy częstotliwości poboru oraz konieczności ich magazynowania przez okres 1 roku. Nie dotyczy samego obowiązku.

Takie badania były i są prowadzone. Naszym zdaniem, ze względu na powtarzalność surowca używanego do produkcji, nie jest konieczne pobieranie próbek na każdej zmianie produkcyjnej i w każdym procesie technologicznym prowadzonym na terenie zakładu. Magazynowanie tych próbek przez okres jednego roku nie ma racjonalnego uzasadnienia, chociażby ze względu na to, że jest to materiał biodegradowalny i zachodzi pewność, że zmagazynowany przez okres 1 roku będzie miał zupełnie inne parametry niż  w dniu pobrania, a w związku z tym będzie zupełnie nieprzydatny do celów kontrolnych, nie wspominając o konieczności przygotowania dodatkowego miejsca magazynowania dla tak dużej ilości materiału w skali roku – około 33 tysięcy próbek o masie 16 500 kg  rocznie. 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE