Reklama

Budżet powiatu mieleckiego uchwalony. Liczby, inwestycje i mocne komentarze!

Opublikowano: Ostatnia modyfikacja:
Autor:

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości W końcu udało się uchwalić budżet powiatu mieleckiego na 2021 rok. Jednomyślności w głosowaniu nie było. Ze strony opozycji padły słowa, że jest to budżet przetrwania, rządzący natomiast mówią, że to dobry budżet na obecne czasy. Wzajemnych oskarżeń i złośliwości nie brakowało.

Sesja powiatowa, na której to się udało miała miejsce 22 stycznia w Auli Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, a nie jak zwykle w sali obrad mieleckiego starostwa.

Budżet powiatu miał być przyjęty na sesji już 18 grudnia ubiegłego roku, ale po przerwie spowodowanej problemami technicznymi radni PiS-u nie pojawili się na obradach.

Za przyjęciem budżetu głosowało 13 radnych koalicyjnych. Opozycja z PiS-u nie poparła uchwały. Przeciw zagłosowało 10 radnych opozycyjnych, jeden radny wstrzymał się od głosu, a jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.

Komentarz do budżetu byłego starosty, obecnie radnego powiatowego Zbigniewa Tymuły z PiS:

 

- Jest to budżet trwania i przetrwania, i tego zdania nie zmienię, chociaż były różne dyskusje na ten temat. Jest wszystkiego po troszku, a jakby to ścisnął wszystko razem, to praktycznie z tego może być wielkie „bum”.

Są to plany, które w większości nie będą zrealizowane. Ja jestem realistą. Jest projekt zrobiony na halę sportową przy Zespole Szkół Ekonomicznych i ta hala nie jest budowana, a robi się kolejny projekt na następną halę (przy II Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu – przyp. red), to coś tu jest nie tak. Pokazujemy, że coś robimy, a to jest tylko prowizorka, która do niczego nie prowadzi.

Mając budżet w wysokości ponad 170 milionów, można go było inaczej rozplanować. Nie zgadzam się również z tematami oświatowymi. Jeżeli zatrudnienie wzrosło o prawie chyba 100 osób, to dlatego wynik jest taki, jaki jest. Subwencja oświatowa dla powiatu wzrosła z 50 milionów do 82 milionów, tj ponad 30 milionów więcej. Ja wiem, że były podwyżki dla nauczycieli, bo się im należały i jeżeli nauczyciel pierwszego stopnia zarabiał mniej niż najniższa krajowa, to musiało to ruszyć.

A całą filozofią rządzenia powiatem jest tak rządzić, żeby na wszystko starczyło. Ja na przykład miałem ciężki budżet, kiedy przejęliśmy władzę, ale daliśmy sobie radę, wyszliśmy z tego impasu, wyszliśmy poprzez rozmowę, spotkania, poprzez normalne prowadzenie sesji.

Dzisiejsze prowadzenie i zachowanie co niektórych radnych, a szczególnie zarządu w stosunku do mojej osoby jest uwłaczające. Ja nie walczę dla siebie, bo co miałem w życiu osiągnąć i zrobić, to zrobiłem; dzisiaj chcę, żeby coś dla potomnych, dla naszych dzieci i wnuków zostało, a to nie jest przyjmowane z przychylnością, tylko z ciągłym atakiem.

Dlatego my, jako klub Prawa i Sprawiedliwości będący w opozycji, głosowaliśmy przeciw temu budżetowi.

Najbardziej brakuje mi inwestycji w mielecki szpital. Mimo tego, że miałem niższy budżet, zrobiliśmy bardzo dużo inwestycji w szpitalu (organizacja świątecznej i nocnej pomocy medycznej, nowy tomograf, rentgen).

A druga sprawa to są szkoły. Jeżeli nic przy tych szkołach przez kolejne lata nie będziemy robić, to będzie źle.

To, co jest w budżecie przedstawione, to jest warunek, że coś będzie zrobione jak coś dostaniemy, jak będziemy mieli... No samo nie przyjdzie, to trzeba dobry wniosek napisać, trzeba jechać, trzeba go obronić. A tu pan starosta tłumaczy, że od tego ma dyrektorów żeby jeździli. Ja z takim podejściem się nie zgadzam.

Głową powiatu jest starosta. Starosta powinien nakręcać perspektywę rozwoju i dbać o to, żeby ten rozwój szedł do przodu, a zarząd i dyrektorzy to są jak gdyby pomocnicy, którzy merytorycznie za dane tematy odpowiadają, a główny kierunek powinien być z zarządu i od starosty. Starosta zawsze stoi bokiem ustawiony z wiatrem, a nie pod wiatr - mówił Zbigniew Tymuła.

Odmienne zdanie ma starosta powiatu mieleckiego Stanisław Lonczak, który również skomentował przegłosowany budżet:

- Należało się spodziewać, że większość opozycji będzie przeciwna, tym niemniej jednak jest budżet przegłosowany i z tego się cieszę.  Szkoda, że nie uczyniliśmy tego na sesji przed świętami, bo w tej chwili byśmy realizowali pewnie zadania, ale myślę że jest jeszcze sporo czasu, żeby wszystkie te założenia budżetowe zrealizować.

Ten budżet nie odzwierciedla wszystkich zamierzeń. Mam nadzieję, że w trakcie roku uda się jednak zrealizować więcej niż nawet jest założone w budżecie - mówił starosta mielecki Stanisław Lonczak

Czego panu staroście najbardziej brakuje w budżecie?

Na pewno brakuje środków na oświatę. Mamy co prawda założone te środki, ale pewności, że uda się uzyskać dofinansowanie do oświaty, nie mamy. Mam na myśli kompleksową przebudowę Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych przy ul. Królowej Jadwigi w Mielcu. Dobrze byłoby, gdybyśmy otrzymali dofinansowanie na budowę hali widowiskowo-sportowej przy II LO w Mielcu. 

Brakuje też pieniędzy na mielecki szpital. Uzyskaliśmy dofinansowania i jesteśmy za to wdzięczni, ale te 3 miliony to zdecydowanie za mało w stosunku do tego, czego byśmy chcieli dokonać w szpitalu. Cała kompleksowa modernizacja zasilania w różnego rodzaju energię jest zdecydowanie droższa, bo około 18 milionów, a my uzyskaliśmy 16 proc. Na pierwszy etap myślę, że dobre i to, ale szkoda, bo można było tam zdecydowanie więcej zrobić - odpowiadał Stanisław Lonczak

A jak starosta ocenia poziom dyskusji na sesji?

- Nie najlepiej oceniam, bo jeżeli lider ugrupowania opozycyjnego rozpoczyna dyskusję od insynuacji dotyczących przetargów, czy w ogóle działań starostwa i mojej osoby, które sugerowały, że jakieś inne czynniki decydowały a nie przepisy prawa czy inne obiektywne fakty i parametry, to od razu ustawia dyskusję, usztywnia ją i trzeba reagować na to. Stąd reakcja na tego typu zarzuty powoduje wzajemny atak, wzajemne oskarżenia i tego nam nie potrzeba.

Brakowało rzeczywiście takiej merytorycznej dyskusji, co byśmy chcieli w tym szpitalu zrobić, a może lepiej w tej szkole czy innej, a może taką drogę, a nie inną wyremontować, zamiast ogólnego stwierdzenia, że budżet stagnacji i nic się nie dzieje.

Ja się z tym nie zgadzam. Szkoda, że akurat te słowa padły na początku, bo one jakby ustawiły temperaturę dyskusji z merytorycznej na taką ze znakiem podejrzliwości, że coś tu jest nie tak. Tak nie możemy dyskutować. Jeśli się szanujemy, a potrzeby mieszkańców są bliskie wszystkim radnym, to dyskutujmy merytorycznie. To jest takie delikatnie mówiąc nieeleganckie i nieprofesjonalne, i nie powinno mieć miejsca - dodał starosta.

 

Szczegóły budżetu:

Planowane dochody – 156 075 211 zł

Planowane wydatki – 177 575 211 zł

Wynik budżetu (deficyt) – 21 500 000 zł

Przychody – 23 500 000 zł

Rozchody – 2 000 000 zł

 

Skąd pieniądze znajdą się w budżecie?

 • Subwencja ogólna w kwocie 81 848 578 złotych
 • Dochody własne w kwocie 56 883 335 złotych, w szczególności:
 •  udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 34 103 647 zł
 •  środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 5 487 938 zł
 •  z tytułu świadczenia usług (głównie odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej) – 7 114 455 zł
 •  wpływy z opłat komunikacyjnych – 2 750 000 zł
 • Dotacje celowe budżetu państwa w kwocie 17 343 298 złotych
 

Na jakie cele powiat wyda miliony złotych?

 • Wydatki bieżące – 154 681 804 zł,
 • Wydatki majątkowe – 22 893 407 zł,
Kierunki wydatkowania pieniędzy:

EDUKACJA – 92 243 831 zł

Wydatki bieżące  - 89 754 326 zł 

Wydatki majątkowe – 2 489 505 zł , w tym kluczowe inwestycje:

 • II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu: Budowa nowej hali sportowo - widowiskowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie szkoły – 674 750 zł
 • I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu: Rozbudowa budynku o platformę pionową zewnętrzną, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego oraz przebudowa i remont części budynku w zakresie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych budynku – 673 690 zł; Odnowa dziedzińca budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu – 200 000 zł;  Budowa budynku gospodarczo - garażowego na terenie szkoły – 100 000 zł
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu: Ekspertyza i projekt budowlany dotyczący naprawy dachu wraz z robotami budowlanymi związanymi z wymianą pokrycia i konstrukcji dachu w zabytkowej części szkoły – 220 000 zł
 • Powiatowy Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu: Poprawa jakości środowiska w Mielcu poprzez rozwój zieleni wokół terenów szkoły – 100 065 zł; Kompleksowa przebudowa – 521 000 zł
 

TRANSPORT – 19 995 329 zł

Wydatki bieżące  - 9 705 453 zł 

Wydatki majątkowe – 10 289 876 zł. W tym kluczowe inwestycje:

 • Przebudowa drogi powiatowej relacji Łączki Brzeskie - Nagoszyn w miejscowości Łączki Brzeskie – 3 852 863 zł
 • Budowa nowych odcinków chodników i zatok autobusowych w pasie dróg powiatowych w miejscowości Trześń, Wadowice Górne, Przecław, Piechoty – 2 788 050 zł
 • Przebudowa mostu na potoku Babulówka w miejscowości Zachwiejów w ciągu drogi powiatowej Knapy - Zachwiejów – Zarównie – 1 825 000 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej, relacji Grochowe II - Trześń - Mielec w miejscowości Grochowe II – 838 035 zł
 • Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg i mostów – 470 000 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej relacji Dulcza Wielka - Żarówka - Jastrząbka Stara w miejscowości Dulcza Wielka i Żarówka wraz z przebudową mostu w Żarówce – 375 928 zł
 • Budowa nowego odcinka drogi w związku ze zmianą lokalizacji przejazdu kolejowego – 80 000 zł
 • Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu – 60 000 zł
POMOC SPOŁECZNA  – 19 740 241 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – 9 867 504 zł

Wydatki bieżące  - 9 767 504 zł 

Wydatki majątkowe – 100 000 zł 

Kluczowa inwestycja:

Inwestycja polegająca na zakupie agregatu prądotwórczego – 100 000 zł

 

OCHRONA ZDROWIA – 2 961 630 zł

Wydatki bieżące  - 2 496 630 zł 

Wydatki majątkowe – 465 000 zł 

Kluczowa inwestycja:

Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu – 465 000 zł

 

POZOSTAŁA  DZIAŁALNOŚĆ – 27 618 149 zł 

Wydatki bieżące  - 21 069 123 zł 

Wydatki majątkowe – 6 549 026 zł 

W tym kluczowe inwestycje:

 • Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa – 2 993 221 zł
 • Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych – 1 082 403 zł
 • Wykup terenów na cele publiczne w tym na potrzeby inwestycji (chodniki i obwodnica) – 1 875 000 zł
 • Roboty budowlane związane ze zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego 2b – 220 000 zł
 • Zakup sprzętu informatycznego, urządzeń wielofunkcyjnych – 173 000 zł
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mielcu – 150 000 zł
 • Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – 55 402 zł

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy