Reklama

Znamy laureatów nagrody "ALBERTUSA" [FOTO]

Opublikowano: sob, 23 lis 2019 13:25
Autor:

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Poznaliśmy nazwiska młodych osób, które odebrały stypendium Albertusowe. Dzięki stałemu rozwojowi Funduszu Kulturalno – Charytatywnego im. Adama Chmielowskiego – Brata Alberta z nagród mogą cieszyć się trzy osoby. Kapituła przyznała także honorowe nagrody "Albertus" 2019.

Przez 10 miesięcy ze stypendium Albertusowego będą korzystać trzy młode utalentowane dziewczyny: Kinga Kucharska, Patrycja Kolis i Anita Róg. Natomiast Honorowa nagroda Albertus trafiła do Jadwigi Jankowskiej, Janusza Pacholca i Chóru Nauczycielskiego "Akord" ZNP i SCK w Mielcu.

Sala mieleckiej KANY była wypełniona do ostatniego miejsca, padły też różne deklaracje. Mieleccy posłowie - Krystyna Skowrońska i Fryderyk Kapinos, którzy byli obecni na rozdaniu nagród zadeklarowali wsparcie funduszu. Na sali nie zabrakło również innych znamienitych gości - władz i przedstawicieli lokalnego samorządu, duchowieństwa, dyrektorów wielu instytucji, ludzi kultury, lokalnych artystów i laureatów nagród Albertusa.

Czym większe wsparcie charytatywnego funduszu, tym więcej utalentowanej młodzieży skorzysta ze stypendium. 

Wyróżnienia ALBERTUS są przyznawane przez Fundusz Kulturalno – Charytatywny im. Adama Chmielowskiego – Brata Alberta, ustanowiony z woli Ireny Nowakowskiej. Fundusz wspiera uzdolnioną artystycznie młodzież oraz ludzi zasłużonych dla mieleckiej kultury. Jedną z form dostrzegania tych osób i wspierania ich, jest przyznawanie wyróżnień Albertus. Nagroda po raz pierwszy została przyznana w 2002 roku. Po śmierci pani Ireny inicjatywą zajął się jej syn, Zdzisław Nowakowski.

Albertusy są przyznawane ludziom, którzy kochają sztukę i ją tworzą, organizują życie kulturalne w naszym mieście, poszukują piękna i dobra, edukują młodzież przekazując jej swoje umiejętności i pasje.

Podczas uroczystości nie zabrakło występów artystycznych samych nagrodzonych.

Prezentujemy sylwetki nagrodzonych:

Anita Róg,
 to prawdziwa "dusza artystyczna" - gra, śpiewa, maluje, oraz tworzy niepowtarzalną poezję. Pierwsze kroki w świecie wierszy stawiała już we wczesnym dzieciństwie, pisząc do szuflady. Prawdziwy "wysyp wierszy" to ostatni rok nauki w szkole podstawowej. Jej debiutancki tomik poezji pt. "Goniąc marzenia" ukazał się w 2015 r.

Laureatka ma dopiero 19 lat , a wydała już pięć tomików poetyckich i stworzyła aż 470 wierszy. Jej teksty poetyckie ukazywały się w wielu czasopismach literackich. Były też drukowane w almanachach poetyckich. Obok poezji Anita pasjonuje się malarstwem i muzyką. Od dzieciństwa uwielbia śpiewać i tańczyć. Gra na gitarze. Wykazuje aktorskie zdolności recytatorskie.

Od trzech lat jest aktywną członkinią Mieleckiego Towarzystwa Literackiego. W kwietniu tego roku została przyjęta w poczet członków Związku Literatów Polskich, jako najmłodsza w skali całego kraju. Obecnie studentka romanistyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - znajduje czas na dobrą książkę, spotkania z przyjaciółmi, a przede wszystkim na rozwijanie swoich pasji i talentów. Laudację o Anicie Róg wygłosiła Władysława Stolarz.

Patrycja Kolis,
 w 2013 roku rozpoczęła swoją artystyczną wędrówkę od nauki gry na pianinie w Miejskim Ośrodku Kultury w Przecławiu. Rozwijała różne talenty, które dawały jej możliwość zaistnienia na wielu płaszczyznach kulturalnego życia. Taki był początek estradowej kariery Patrycji.

 W roku 2015 Patrycja postanowiła poszerzyć swoje sceniczne kompetencje o umiejętność gry instrumentalnej z powodzeniem zdając egzaminy do klasy waltorni Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Mielcu.

W roku szkolnym 2018/2019 ukończyła z wyróżnieniem PSM I stopnia w Mielcu. Z instrumentu otrzymała ocenę celującą. W maju br. została pomyślnie egzamin wstępny do szkoły muzycznej II stopnia, rozpoczynając naukę od klasy drugiej. Występuje jako muzyk w orkiestrach Państwowej Szkoły Muzycznej Młodzieżowej Orkiestry Gminy Przecław, a także od 2019 roku jako muzyk Mieleckiej Orkiestry Symfonicznej .

Z powodzeniem bierze udział w licznych konkursach, w których jest laureatką min. Wyróżnienia Centrum Edukacji Artystycznej, I miejsca na Makroregionalnym Konkursie w Niwiskach, czy też trzykrotnego tytułu laureata Konkursu Instrumentów Dętych Blaszanych w Łańcucie.

Inteligencja, wrażliwość, uczciwość, odpowiedzialność, cierpliwość, zaangażowanie - wyróżniają charakter postaci. Współpraca z Patrycją rozwija każdego niezależnie od wieku.  Liczne sukcesy nie zmieniły jej postępowania - wciąż pozostaje otwartą, kulturalną, ambitną, pełną pasji i życzliwości, zafascynowaną muzyką osobą,  która nie przestała wierzyć, że talent poparty racjonalną i konsekwentną pracą, pozwala osiągnąć wymarzone cele.
Laudację o Patrycji Kolis wygłosił Piotr Rysiewicz.

 

Kinga Kucharska, 
trafiła do Teatru Tańca "AleToNic", który działa przy Domu Kultury Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu jako młodziutka, ale bardzo świadoma swoich oczekiwań dziewczynka. 

Z każdym treningiem, z każdą lekcją Kinga zagłębiała się w tajniki tańca. 

Kinga kolekcjonowała pomysły, szukała inspiracji i dużo tańczyła. Kinga za swoje debiutanckie solo pt. "Zapomniana marionetka" otrzymała I miejsce i tytuł laureata Nałęczowskiego Festiwalu Tańca "Euro-Dance 2014". 

Kinga w spektaklach zespołowych tańczyła główne role. Posypały się również wspaniałe nagrody za autorskie choreografie. 

Kolekcja medali, dyplomów i statuetek powiększała się, zapał i pracowitość Kingi również. Niezmienne zostało tylko jedno -  pokora i świadomość, że tańca nie można nauczyć się raz na zawsze. Z tańcem wędruje się przez całe życie i nie wszystkie ścieżki prowadzą prosto do celu.
Laudację o Kindze Kucharskiej wygłosiła Izabela Serwan.

Jadwiga Jankowska,
jest mielczanką. Znana jest przede wszystkim jako nauczycielka fizyki w szkołach podstawowych nr 6 i 7. Pełniła funkcję doradcy metodycznego dla nauczycieli z powiatu mieleckiego, pomagała młodym nauczycielom, szczodrze dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem za pracę dydaktyczną.

Wyróżniona wieloma odznaczeniami i nagrodami, z których najbardziej ceni sobie Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Odznakę "Przyjaciel dziecka", Złotą Odznakę ZNP. Od 1986 roku emerytka.

Odnalazła swoją drogę życiową w pracy społecznej: Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej, Mieleckim Towarzystwie Muzycznym, Towarzystwie Miłośników Mieleckiej Starówki, Radzie Osiedla Kościuszki, a przede wszystkim Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, której przewodniczącą została w 1990 roku i funkcje te pełniła do marca 2019 roku, czyli przez 29 lat. 


Znana jest ze swojej skromności i życzliwości, pomaga każdemu, pamięta o urodzinach, imieninach, z troską pochyla się nad chorymi, niepełnosprawnym i potrzebującymi pomocy nauczycielami, odwiedza w domach, pisze podania o zapomogi, pomaga w załatwianiu spraw urzędowych.

Rozmowa z panią Jadzią, jej ciepły uśmiech i bezinteresowna troska to dla wielu osób starszych balsam dla duszy i ciała.
Pani Jadwiga zorganizowała szereg spotkań z ciekawymi ludźmi - poetami, bardami, historykami, spotkania jubileuszowe, wycieczki do muzeów i krajoznawcze. Jest współautorką historii ZNP w powiecie mieleckim. Z okazji 65-lecia TON-u opracowała historię Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Mielcu i powiecie mieleckim.


Jadwiga Jankowska to osoba o wzorowej postawie etycznej, ciesząca się uznaniem i autorytetem, o dużej skromności i wysokiej kulturze osobistej.
Laudację o Jadwidze Jankowskiej wygłosiła Alicja Stanisławska, przewodnicząca SEiR ZNP.

 

Janusz Pacholec,
Obchodzi w tym roku 50-lecie swojej pierwszej zagranej sztuki teatralnej w ówczesnym Teatrze "Maska" na deskach działającego wtedy Zakładowego Domu Kultury. Wprawdzie na stałe w Teatrze "Maska" grał od roku 1972, ale w 1969 roku został poproszony jako chłopak grający już w kabarecie w mieleckim klubie "Podgórze" o zastępstwo w sztuce "Notes" w roli Ślepca.

Nie przypuszczał wtedy, że jego życie na stałe zwiąże się z teatrem, ale to właśnie teatr zawładnął jego umysłem, duszą i sercem, z której to niewoli nie oswobodził się, na szczęście dla całej mieleckiej publiczności, po dzień dzisiejszy. Potem były kolejne przedstawienia, wyróżnienia, harcerskie obozy i sztuka "Czyżby", gdzie Janusz zagrał u boku swojego wielkiego mentora Stefana Ostrowskiego rolę będącą ukoronowaniem jego młodzieńczej kariery.

Kolejne nagrody i ordery, takie jak Srebrny Krzyż Zasługi czy Medal Złoty "Za Długoletnią Służbę" nie zgasiły w Januszu ognia społecznika i odnowiciela mieleckiego teatru, a kiedy tylko nadarzyła się sposobność i mielecki teatr amatorski powstał z popiołów, Janusz natychmiast stanął na czele jego współtwórców i był nie tylko inicjatorem powstania kontynuatora wcześniejszej "Maski", czyli Teatru Rozmaitości SCK, ale przede wszystkim gorącym orędownikiem nadania mu imienia wielkiego mieleckiego aktora i patrioty Stefana Ostrowskiego, co stało się faktem 28 lutego 2015 roku podczas premiery kolejnej sztuki Teatru Rozmaitości "Danmy i huzary", w którym nasz laureat zagrał główną rolę Majora, z której popularnością do dziś ciężko mu się mierzyć.

Janusz Pacholec, aktywista, bezinteresowny nauczyciel młodych pokoleń, mimo wielu różnych ról życiowych niezłomny orędownik teatru, zasługuje jak mało kto na to wielkie wyróżnienie.
Laudację o Januszu Pacholcu wygłosił Bartosz Kramarz.
Janusz Pacholec obiecał, że poprowadzi grupę młodych aktorów w Centrum Młodzieży Kana w Mielcu.


Chór Nauczycielski ZNP i SCK "AKORD", 
Członkowie chóru to osoby, które przez swoją działalność ukazują wysokie wartości moralne i wnoszą trwały wkład w rozwój kultury. Chór Akord spełnia te warunki, ponieważ poprzez swe liczne koncerty kieruje do odbiorców przesłanie przepełnione miłością do Boga i drugiego człowieka oraz promuje szacunek dla najwyższych wartości.

Początki chóru sięgają 1969 roku, tak więc działa on już od półwiecza. Powstał z inicjatywy miłośników chóralnego śpiewu, od początku zyskując popularność w środowisku. Jego skład ulegał zmianie, jednakże ciągle był to zespół ambitnych, wrażliwych i pełnych pasji śpiewaków i tak zostało do dzisiaj.

Chór nauczycielski zawsze miał szczęście do dyrygentów, byli to kolejno Franciszek Sarama, Janusz Kopcewicz, Paweł Lis, Antoni Stańczyk i obecnie Grzegorz Oliwa, wszyscy obdarzeni wielką charyzmą, wnosząc do działalności zespołu nowe wartości służące podwyższaniu poziomu artystycznego. Najdłuższym, bo 32 -letnim stażem dyrygenckim może pochwalić się Paweł Lis, znakomity artysta, metodyk, perfekcjonista pod każdym względem, przyjaciel i człowiek rozsyłający pozytywną energię.

Rozwojowi chóru od zawsze towarzyszyła opieka zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego, a od roku 2002 także Samorządowego Centrum Kultury. Ważną rolę w działalności chóru odgrywali także jego kolejni prezesi. Od lat 15 funkcję tę sprawuje nieoceniona Barbara Maj, solistka i serce zespołu.


Osiągnięcia artystyczne laureata są imponujące, to wielokrotnie znakomite lokaty w różnorodnych polskich oraz zagranicznych konkursach. Tutaj należą się ukłony w stronę profesora Grzegorza Oliwy za dostarczenie słuchaczom tak różnorodnych emocji. Były jeszcze wyjazdy zagraniczne, wspaniałe budzące podziw koncerty podczas różnorodnych uroczystości i imprez lokalnych, spotkań literackich, konferencji naukowych, w mieleckich kościołach, szkołach, instytucjach i salach koncertowych.
Laudację o Chórze Nauczycielskim ZNP i SCK "AKORD" wygłosił Tomasz Nowakowski.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE