Reklama

Regulamin konkursu "Witaj szkoło!"

Opublikowano:
Autor:

Regulamin konkursu "Witaj szkoło!" - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu jest Agencja Wydawniczo-Reklamowa KORSO s. z o.o. (dalej zwany "Organizatorem").
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na portalu korso.pl 
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która wykona wszystkie zadania konkursowe.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, sponsorów nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.
1.6. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów konkursu są: plecaki szkolne / 2 sztuki/ oraz teczka z rączką z przyborami szkolnymi.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na łamach Tygodnika Regionalnego Korso.
2.2. Konkurs będzie trwał od 16.08.16r do 22.08.16r  (do godz. 10 ). Wszystkie zgłoszenia za pomocą SMS, które wpłyną po tym terminie nie będę brane pod uwagę.
2.3 Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na portalu korso.pl oraz w Tygodniku Regionalnym Korso nie później niż 23.08.2016r

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
3.1.  Zadanie konkursowe: 
Należy wysłać SMS-a o treści: WYPRAWKA (koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT) na numer 72051 . W wiadomości zwrotnej przesłane zostanie pytanie: Czy Korso w tym roku obchodzi swoje 
25-lecie?  Odpowiedź o treści TAK lub NIE wyślij SMS-em na numer 72051 (koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT).
3.2. Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie wszystkich wymagań wymienionych w punkcie 3.1.
3.3. Spośród uczestników, którzy prawidłowo zrealizują zadania konkursowe komisja wylosuje 3 osóby, które otrzymają nagrody. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. Relacja z losowania na łamach gazety.
3.4. Jedna osoba może wziąć udział w konkursie jeden raz.
3.5. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, czy PESEL, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w konkursie i odbioru nagrody.
3.6. Laureat zgadza się na publikację jego imienia i nazwiska w relacji z konkursu zamieszczonej w Tygodniku Regionalnym Korso, na portalu korso.pl i mediach społecznościowych Korso.
3.7. Laureat zgadza się na publikację zdjęcia i/lub filmu z jego udziałem podczas uroczystego odbioru nagrody w siedzibie redakcji.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
4.1. Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3. Regulaminu.
4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej oraz odbiorze nagrody przez Organizatora telefonicznie.
4.3. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
4.4. Przekazanie nagród nastąpi, w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu, w redakcji  Tygodnika Regionalnego Korso przy ulicy Biernackiego 1/4 w Mielcu. Osoby odbierające proszone są o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Do spraw nieujętych w niniejszym Regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5.2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub zmiany zasad Konkursu w każdym momencie jego trwania bez konieczności podawania przyczyn.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE