Reklama

Pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie mieleckim

Opublikowano:
Autor:

Pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie mieleckim - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Sytuacja jest rozwojowa. Właśnie otrzymaliśmy informację z urzędu wojewódzkiego, że na rzece Wisłoka pomiędzy wodowskazem Krajowice a Mielcem występują wahania poziomu wody w stanach okołoalarmowych.

Informacja o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej – stan na godz. 14.00.

Na wszystkich rzekach województwa podkarpackiego występuje  wzrost poziomu wody wywołany opadami deszczu, a także lokalnie zwiększonym odpływem ze zbiorników wodnych. Na rzece Wisłoka pomiędzy wodowskazem Krajowice a Mielcem występują wahania poziomu wody w stanach okołoalarmowych.  Woda w korycie nie powoduje podtopień.

W związku z dalszymi  opadami deszczu od godzin popołudniowych w górnych biegach Wisłoki i Wisłoka spodziewane są ponowne wzrosty stanów wody. Wielkość tych wzrostów nie powinna przekroczyć kulminacji jakie wystąpiły dzisiejszej nocy – wzrosty te powinny być niższe.

Ze względu na brak retencji gruntowej i prognozowane opady sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez  wszystkie służby oraz samorządy terytorialne.

Wisłoka:

– wodowskaz Krajowice o 26 cm – tendencja malejąca

– wodowskaz  Labuzie o 118 cm

– wodowskaz Pustków o 80 cm – tendencja rosnąca

– wodowskaz Mielec o 42 cm – tendencja rosnąca

Aktualnie pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje między innymi:

– na terenie miasta Jasła oraz gminy Brzyska w powiecie jasielskim

– na terenie powiatu mieleckiego

– na terenie powiatu strzyżowskiego.

AKTUALIZACJA

GODZINA 15.30

ZARZĄDZENIE NR 54/2016 STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 5 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
dla gmin Powiatu Mieleckiego.

Na podstawie art. 34 ust. la ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), w związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Wisłoce,
ZARZĄDZA SIĘ, CO NASTĘPUJE:
§ 1. Ogłasza się z dniem 5 października 2016 roku od godz. 10.00 pogotowie przeciwpowodziowe dla gmin Powiatu Mieleckiego.
§ 2. Zobowiązuje się jednostki organizacyjne powiatu mieleckiego, powiatowe służby, inspekcje i straże, samorządy miast i gmin, podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne do realizacji zadań ujętych w operacyjnych planach ochrony przed powodzią.
§ 3.1. Wyznacza się Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu na dowódcę operacji zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Powiecie Mieleckim.
2. Zobowiązuje się dowódcę, o którym mowa w ust. 1 do:
1) utrzymywania sił KSR-G w gotowości do natychmiastowego użycia,
2) przygotowania koncepcji prowadzenia działań siłami i środkami, będącymi w dyspozycji Starosty Powiatu Mieleckiego i przedstawienie jej na posiedzenie Zespołu Powiatowego,
3) składanie okresowych raportów Staroście Powiatu Mieleckiego w sprawie rozwoju sytuacji dwa razy na dobę:
do godziny 8 02 z godziny 7 2Q,
do godziny 20 22 z godziny 19
sytuacjach nadzwyczajnych - natychmiast.
3. Raporty, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 należy przekazywać w formie elektronicznej do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
§ 4.1. W urzędach miast i gmin Powiatu Mieleckiego dokonać należy w szczególności:
1) pełnienia całodobowych dyżurów w celu zapewnienia alarmowania członków Zespołu Gminnego oraz przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
2) osiągnięcie gotowości sił i środków do podjęcia działań ratunkowych, monitorowania stanu wód i urządzeń wodnych oraz kierowania reagowaniem z chwilą przekroczenia stanów alarmowych,
3) sprawdzenia możliwości pozyskiwania piasku, jego transportu oraz workowania,
4) aktualizacji załącznika nr 5 do planu zarządzania kryzysowego,
5) sprawdzenia systemu alarmowania i ostrzegania ludności,
6) składania do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego okresowych raportów w formie elektronicznej
z rozwoju sytuacji dwa razy na dobę:
do godziny 8 22 z godziny 7 22,
do godziny 20 22 z godziny 19 s2,
w sytuacjach nadzwyczajnych - natychmiast.
2. Raporty, o których mowa w ust. 1, pkt. 6 i § 3 ust. 2, pkt. 3 należy przesyłać w formie elektronicznej zgodnie ze wzorem nr 1 lub 3 załącznika nr 4 do Zarządzenia nr 42/2015 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zarządzania kryzysowego w Powiecie Mieleckim.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się organom właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, o których mowa w § 1 oraz Koordynatorowi Biura Zarządzania Kryzysowego.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE