Reklama

Zostań rodziną zastępczą

Opublikowano:
Autor:

Zostań rodziną zastępczą - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Promowane Kilkanaście lat naszego życia poświęcamy na naukę różnych przedmiotów w ramach edukacji szkolnej – jednych mniej innych bardziej potrzebnych. Nikt nas jednak nie uczy jak być dobrym rodzicem, jak wypełniać to powołanie w sposób należyty. Stąd tak wielu rodziców nie potrafi wychowywać swoich dzieci, nie potrafi stworzyć im domu, w którym panuje miłość, ciepło, wzajemna życzliwość, zrozumienie, poszanowanie drugiej osoby. W zamian za to uciekają w alkohol, rozbijają własne rodziny, porzucają dzieci – stwarzają im piekło na ziemi.

Takim dzieciom trzeba pomóc, znaleźć im inną rodzinę – rodzinę zastępczą, w której dziecko otrzyma zainteresowanie i troskę, w której zaspokojone zostaną wszystkie jego potrzeby – fizyczne, psychiczne, emocjonalne. Rodziny zastępcze dają dzieciom miłość, poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Pokazują codzienne życie, kształtują prawidłowe postawy i uczą zasad życia społecznego. Dlatego tak ważne jest, aby każde dziecko całkowicie lub częściowo pozbawione opieki rodzicielskiej znalazło swój nowy dom w rodzinie zastępczej. 

Wszystkie osoby, które chciałyby zostać rodzinami zastępczymi, diagnozowane są pod względem posiadania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz przedkładają zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. Rodziny zastępcze muszą mieć także odpowiednie warunki lokalowe. Rodziną zastępczą może być osoba samotna lub małżonkowie. Kolejnym krokiem jest udział w szkoleniu, które prowadzone jest przez PCPR w Mielcu. 

Zadaniem PCPR w Mielcu jest jak najlepiej przygotować rodziny do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, ponieważ stają one wobec wielu zadań i trudności, z którymi będą się mierzyć – wsparciem emocjonalnym, nadrabianiem zaległości szkolnych, nieraz podejmowaniem specjalistycznego leczenia. Codzienność rodzicielstwa zastępczego to nieustanna troska o dziecko, praca z nim i pomoc w poradzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami. 

Podczas poszukiwania miejsca w rodzinie zastępczej dla dziecka PCPR w Mielcu bierze pod uwagę jego wiek, uwarunkowania środowiskowe i stan zdrowia. 

 PCPR w Mielcu co roku powadzi kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze, której celem jest pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze. Mimo podejmowanych działań nadal zbyt mało jest rodzin zastępczych, w stosunku do ilości dzieci, które są kierowane do pieczy zastępczej. 

Na terenie Powiatu Mieleckiego funkcjonuje łącznie 66 rodzin zastępczych: spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych, w tym 1 rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego oraz 1 rodzinny dom dziecka. W tych rodzinach łącznie wychowuje się 99 dzieci. 

Rodzina zastępcza otrzymuje wsparcie ze strony powiatu -  na każde umieszczone w niej dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka  w kwocie 694 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz 1052 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej. Dodatkowo rodzinie zastępczej na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności rodzinie przysługuje również dodatek w kwocie 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Rodzinie zastępczej zawodowej w chwili obecnej przysługuje także wynagrodzenie w kwocie 2756 zł brutto miesięcznie a rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w kwocie 3392 zł brutto. Umowa na pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej zawierana jest pomiędzy Starostą Powiatu Mieleckiego a obydwojgiem małżonków z tym, że wynagrodzenie otrzymuje jedna z osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej.

Pomoc ze strony PCPR w Mielcu to nie tylko finanse; to także wspieranie rodzin zastępczych w tym, co robią poprzez współpracę z pracownikami PCPR w Mielcu, w tym z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, którzy zapewniają rodzinom zastępczym wsparcie i poradnictwo w celu wzmocnienia ich kompetencji i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Pracownicy PCPR w Mielcu są w stałym kontakcie osobistym i telefonicznym  z rodzinami zastępczymi i na bieżąco starają się pomagać w rozwiązywaniu różnych pojawiających się trudności i problemów wychowawczych, zdrowotnych, szkolnych i innych. 

W odpowiedzi na potrzeby rodzin zastępczych PCPR zapewnia pomoc psychologa, który w zależności od potrzeb pracuje z dziećmi i rodzicami zastępczymi. Wychowując się w rodzinie zastępczej dziecko ma szansę otrzymać wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, których zabrakło w domu rodzinnym. To tutaj dzieci uczą się życzliwości, oddania, ciepła i miłości, a rolą rodziców zastępczych jest zapewnienie dziecku prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego, pokazanie jak żyć, jakie normy wyznawać i jakim być człowiekiem. 

Dlatego tak ważne jest, aby jak najwięcej rodzin zdecydowało się zostać rodziną zastępczą. 

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE