Reklama

Plebiscyt KORSO. Trwa głosowanie na Mielczanina Roku. Poznaj kandydatów [ZDJĘCIA]

Opublikowano: pt, 6 maj 2022 15:59
Autor:

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

30 lat KORSO Znamy już nazwiska osób, które będą ubiegać się o tytuł Mielczanina Roku w plebiscycie Tygodnika Regionalnego Korso. Prezentujemy sylwetki zgłoszonych kandydatów. Głosowanie czytelników trwa do 16 maja.

Swój głos oddajemy tylko na jednego kandydata, a kupon dostarczamy osobiście lub przesyłamy pocztą do Redakcji KORSO w Mielcu, przy ul. Biernackiego 1/4 do 16 maja. Głosować można także mailowo, wysyłając wiadomość na adres: [email protected] W wiadomości podajemy nazwisko kandydata, na którego głosujemy oraz swoje dane - imię, nazwisko, nr tel. (dane kontaktowe tylko do wiadomości redakcji).

Proszę pamiętać, że jedna osoba może oddać tylko jeden głos.

Ostatecznie Mielczanina Roku wybierze kapituła plebiscytu (po podliczeniu głosów czytelników i kapituły), w której znajdują się wszyscy dotychczasowi laureaci plebiscytu i Zarząd Agencji Wydawniczo-Reklamowej "KORSO".

Kandydaci na Mielczanina Roku 2021:

 • ks. Waldemar Ciosek - proboszcz parafii Ducha Świętego w Mielcu.

Urodził się 10 września 1959 r. w Ostrowie, powiat ropczycki. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Ropczycach z maturą w 1978 r. W latach szkolnych grał w piłkę nożną i hokeja oraz należał do Ochotniczej Straży Pożarnej. Studiował na Wydziale Teologicznym Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i 27 maja 1984 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jako wikariusz pracował w parafiach: Matki Bożej Bolesnej w Limanowej (1984-1988), Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie (1988-1991), Zdrojowej w Krynicy Zdroju (1991-1998) i Ducha Świętego w Mielcu (1998-2000).

W 2000 r. został mianowany proboszczem parafii Bł. M. Teresy Ledóchowskiej w Muszynie i pełnił tę funkcję do sierpnia 2007 r. Doprowadził do wykonania kompleksowego wystroju wnętrza kościoła parafialnego i ożywił działalność grup modlitewnych. Bazując na doświadczeniach z pielgrzymek na Jasną Górę w 2006 r., wydał książkę "Królowo Polski, przyrzekamy!" 

Z dniem 19 sierpnia 2007 r. objął funkcję proboszcza parafii Ducha Świętego w Mielcu. Od pierwszych miesięcy działalności dał się poznać jako gorliwy i wrażliwy duszpasterz oraz energiczny i konsekwentny w realizacji podejmowanych przedsięwzięć gospodarz parafii. Do jej życia religijnego wprowadził nowe nabożeństwa i inne formy wielbienia Boga. Z jego inspiracji lub przy jego wsparciu powstały nowe grupy modlitewne, m.in.: Grupa Biblijna "Dabar", Legion Maryi, Grupa Modlitewna  św. Ojca Pio. Jest również propagatorem Nowej Formy Ewangelizacji – Neokatechumenat. Rozwinął pracę z dziećmi i młodzieżą. Organizuje obozy narciarskie, które cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Od 2016 r. kieruje organizacją festynów parafialnych "Rodzinnie u Ducha". W 2017 r. włączył parafię w nową formę uczczenia święta Trzech Króli – "Orszak Trzech Króli".

Współpracuje z Samorządowym Centrum Kultury i Państwową Szkołą Muzyczną, a efektem tej współpracy są koncerty o charakterze religijnym. W kościele parafialnym wystąpiły m.in.: Chór LZPiT "Mazowsze" z kolędami i pastorałkami, mieleckie chóry oraz zespoły PSM z utworami o tematyce religijnej, m.in. oratorium o Karolinie Kózkównie "Karolina – wystarczy sobą być".   

Kontynuował, rozpoczęte przez pierwszego proboszcza parafii ks. Władysława Marcinowskiego, prace przy wystroju wnętrza kościoła parafialnego, remont obiektów parafialnych przy ul. M. Pisarka i zagospodarowanie placu kościelnego. W kościele górnym m.in. urządzono kaplicę pokutną św. Ojca Pio i kaplicę Miłosierdzia Bożego z figurą św. Jana Pawła II i zamontowano witraże, a w okresie poprzedzającym uroczystości 40-lecia parafii w 2021 r. m.in. w kościele górnym odnowiono prezbiterium, wykonano ołtarze i mozaiki w kaplicy Dobrej Drogi (po lewej stronie prezbiterium) i kaplicy Nowego Narodzenia (chrzcielnej). Kościół dolny został dostosowany do współczesnych wymagań pastoralnych. W centralnej części urządzono kaplicę pw. św. Michała Archanioła z Gargano. Odnowiono prezbiterium. Obok kaplicy powstała sala biblijna Simchat Tora – Dom Medytacji Słowa Bożego. Doprowadził też do remontu kapitalnego kaplicy pw. Św. Stanisława Kostki przy ul. Warszawskiej. 

W 2021 r. był głównym organizatorem uroczystości z okazji 40-lecia parafii Ducha Świętego. M.in. wydał modlitewnik "Duchu Święty  przyjdź prosimy" oraz zorganizował spotkania byłych wikariuszy, lektorów i ministrantów posługujących w parafii. Główna uroczystość odbyła się 22 V w kościele parafialnym z udziałem  ks. bpa tarnowskiego Andrzeja Jeża. Biskup przewodniczył Mszy Świętej, poświęcił nową kaplicę chrzcielną w górnym kościele oraz wyremontowany i zmodernizowany kościół dolny pod patronatem św. Michała Archanioła. Jubileuszowy program zakończono 20 VI premierowym wykonaniem Kantaty Pastoralnej "Przez Ciebie wszystko ..." (słowa – ks. Waldemar Ciosek, muzyka i aranżacje – Ryszard Kusek). Udział wzięli: soliści, chór i orkiestra PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Mielcu pod batutą Ryszarda Kuska.  Ks. Waldemar Ciosek angażuje się też w różne formy działalności duszpasterskiej poza parafią. Od wielu lat uczestniczy jako przewodnik w kolejnych Pieszych Pielgrzymkach Tarnowskich. Organizuje obozy zimowe dla młodzieży. Wspiera pielgrzymki i wycieczki parafialnych grup modlitewnych do polskich i zagranicznych sanktuariów. 

 Od 10 XI 2015 r. pełni funkcję kapelana powiatowego Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej dla powiatu mieleckiego. Jest diecezjalnym kapelanem nauczycieli.  Jest też członkiem Kapituły Kolegiackiej w Wojniczu.

 • Stanisława Rzeźnik - przewodnicząca mieleckiej Rady Seniorów

Urodziła się 3 września 1946 r. w Chorzelowie (pow. mielecki) jako córka Jana i Anny z domu Duszkiewicz. Absolwentka Liceum Pedagogicznego w Mielcu, maturę zdała w 1965 r. Pracę nauczycielską rozpoczęła od roku szkolnego 1965/1966 w Szkole Podstawowej w Dębnie Chałupkach (pow. leżajski), a w 1967 r. przeniosła się do Szkoły Podstawowej w Ławnicy (pow. mielecki).

W 1968 r. ukończyła Studium Nauczycielskie w Krośnie (kierunek: wychowanie muzyczne) i została zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 2 w Mielcu. Równocześnie studiowała matematykę na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie i w 1977 r. otrzymała tytuł magistra. Także w 1977 r. powierzono jej obowiązki wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2, a w 1986 r. została dyrektorem tej placówki i funkcję tę pełniła do 2007 r. W 1981 r. ukończyła studia podyplomowe dla kadry kierowniczej w Rzeszowie, a w 1984 r. uzyskała II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu zarządzania oświatą.

Jest nauczycielem dyplomowanym. Kierując przez wiele lat szkołą w najstarszym w Mielcu budynku szkolnym, doprowadziła do jej wszechstronnego rozwoju oraz do poprawienia estetyki zewnętrznej budynku i unowocześnienia jego wnętrza z zachowaniem wszystkich walorów zabytkowych. Była współorganizatorem wielu uroczystości i imprez środowiskowych, m.in. w 1996 r. kierowała organizacją uroczystości 500-lecia oświaty mieleckiej. Pracy pedagogicznej nie przerywała na feriach zimowych i wakacjach, organizując i prowadząc kolonie i półkolonie dziecięce. W roku szkolnym 2007/2008 pełniła funkcję dyrektora Niepublicznego Gimnazjum w Mielcu.

Poza pracą zawodową wiele czasu poświęca działalności społecznej. Należała do Ligi Kobiet, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i chóru nauczycielskiego ZNP "Akord". Od 2010 r. zaangażowała się w działalność Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W roku akademickim 2010/2011 przewodniczyła radzie programowej, a od 2012 r. do 2018 r. była członkiem zarządu.

W 2015 r. została wybrana do nowo utworzonej Miejskiej Rady Seniorów, a następnie na jej przewodniczącą. Funkcję przewodniczącej powierzono jej także na II kadencję MRS (2019-2023). Jest inicjatorką i współorganizatorką Mieleckich Dni Seniora. Ponadto jest członkiem Rady Osiedla J. Kilińskiego. Wyróżniona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Odznaką "Przyjaciel Dziecka" oraz tytułem Honorowy Aktywny Senior w 2019 r.

- Założyliśmy Uniwersytet Trzeciego Wieku i Radę Seniorów właśnie po to, żeby dbać o osoby starsze. Chcemy robić absolutnie wszystko, żeby te osoby czuły się szczęśliwe w swoim wieku. Szczęśliwa starość to starość aktywna. Bardzo mi zależy na tym, żeby seniorzy byli aktywni. Bo tacy wyglądają zupełnie inaczej niż ci, którzy siedzą na co dzień w domach. Oczywiście, wielu z nas już wychodzi na zewnątrz. Widać to podczas naszej sztandarowej imprezy, czyli Dni Seniora - opowiadała w wywiadzie naszego tygodnika.

Motto życiowe Stanisławy Rzeźnik: Nie można cofnąć straconych dni, można jedynie sprawić, aby kolejne były pełne szczęścia i uśmiechu.

 • Łukasz Przybyło -  współzałożyciel i I dowódca Powiatowej Jednostki Strzeleckiej 2093 im. gen. broni Władysława Sikorskiego w Mielcu

Urodził się 2 czerwca 1981 r. w Tarnobrzegu. Jest absolwentem Liceum Technicznego (profil elektroniczny) w Zespole Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Maturę zdał w 2000 r. Ukończył studia zawodowe w Wyższej Szkole Gospodarki i Zarządzania w Mielcu (kierunek: ekonomia) w 2004 r., studia uzupełniające magisterskie w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach w 2005 r. oraz studia podyplomowe z zakresu systemów logistycznych przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w 2007 r.

Łukasz Przybyło na co dzień pracuje jako starszy analityk finansowy w Polskich Zakładach Lotniczych w Mielcu. Pełnił też rolę lidera zespołów ciągłego doskonalenia w pionie finansowym. Jest również członkiem Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność. Absolwent prestiżowego programu rozwoju kadry operacyjnej – Operation Leadership Program w PZL Mielec.

Po godzinach to przede wszystkim mąż i ojciec, ale także aktywny społecznik udzielający się w wielu mieleckich inicjatywach społecznych. W 2015 r. został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Smoczka - w ubiegłej kadencji rady. Był też członkiem społecznej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mielcu. Interesuje się statystyką gospodarczą – prowadził autorski mikroblog "Podkarpacie w liczbach". Biegacz – amator, ultramaratończyk.

Jest inicjatorem odrodzenia się proobronnego młodzieżowego ruchu strzeleckiego na terenie powiatu mieleckiego. To współzałożyciel i pierwszy dowódca Jednostki Strzeleckiej 2093 im. gen. broni Władysława Sikorskiego w Mielcu, która działa na terenie Mielca i powiatu od 2015 roku, a jej celem jest przygotowanie młodzieży do podjęcia służby w przyszłości w formacjach mundurowych oraz nauka odpowiedzialnego posługiwania się bronią. Obecnie pełni rolę zastępcy dowódcy ds. promocji oraz rzecznika jednostki. Jest członkiem proobronnej organizacji społeczno – wychowawczej: Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego. Jest również członkiem Stowarzyszenia Społeczno- Edukacyjnego "Orzeł Biały Strzelec".

Łukasz Przybyło jest współorganizatorem wielu projektów społecznych na terenie powiatu mieleckiego, takich jak oprawa uroczystości świąt narodowych, biegów i zawodów sportowych, spływów kajakowych, akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących dzieci, wystaw, pikników rodzinnych, wypoczynku dzieci i młodzieży. Udziela się także w nieformalnych grupach społecznych. Był współzałożycielem i koordynatorem charytatywnej grupy biegowej "Solidarni". Był także członkiem Obywatelskiego Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Mielcu. Zabierał również głos w ważnych sprawach społecznych, z zakresu gospodarki i samorządu na łamach lokalnej prasy i portali internetowych.

W 2015 roku z powodzeniem startował w ogólnopolskim konkursie pasji "It`s your life, just take it", którego został laureatem i tak jak zapowiedział na samym początku konkursu, wygraną z konkursu (15 tys. PLN) przeznaczył na niezbędny sprzęt do prowadzenia społecznych zajęć z młodzieżą. Ostatnie lata jego działalności to intensyfikacja działań charytatywnych powiązanych z pandemią i obecną sytuacją na Ukrainie.

Jest współorganizatorem "Wielkiej mieleckiej zbiórki gorącego serca" na rzecz mieleckiego szpitala i na rzecz wsparcia wolontariuszy dostarczających posiłki z jadłodajni Caritas w Mielcu osobom potrzebującym. Razem z Jednostką Strzelecką oraz oddziałem Caritas przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu współorganizował serię akcji zbiórek żywności "Tak, Pomagam!" na rzecz bezdomnych i ubogich. Łukasz Przybyło jest też współorganizatorem akcji pomocy walczącej Ukrainie, podczas której w kilkunastu punktach na terenie Mielca i powiatu mieleckiego zbierane są środki medyczne i długoterminowa żywność dla żołnierzy walczących na froncie; oraz wyjazdów wolontariackich do punktu recepcyjnego dla uchodźców w Przemyślu.

 • Marta Rączka - Żurawska - właścicielka cukierni Pokusa

Marta Rączka-Żurawska urodziła się 23 października 1981 roku w Mielcu. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu, a następnie do II liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, ze zdaną maturą w 2000 roku. Studiowała zarządzanie i marketing, uzyskała tytuł magistra na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi w 2005 roku.

Już podczas studiów snuła plany założenia własnej cukierni, własnego biznesu. Skupiła się na słabości do słodkiego i dobrze ugruntowaną podstawą zarządzania. Nazwy nie trzeba było długo wymyślać: pokusa słodkości, estetyka, zapach i wrodzony talent do biznesu sprawiły, że powstała najpierw mała cukiernia, a następnie marka: Pokusa. Spółka cywilna powstała już w grudniu 2001 roku, a w 2014 roku Marta samodzielnie założyła działalność gospodarczą pod nazwą Cukiernia Pokusa Marta Rączka – Żurawska. A w 2020 roku powstały dodatkowo jeszcze dwie spółki. Obecnie prowadzi trzy firmy.

- Prowadząc biznes od 2001 roku, założyłam sobie ustawiczny rozwój. Sama się szkoląc, szkolę również innych, dzielę się wiedzą, egzaminuję. Wspieram nowe kadry w zawodzie cukiernika i angażuję się w działalność społeczną. To dla mnie bardzo ważne, zyskując nowe spojrzenie na potrzeby innych, rozwijam również działalność charytatywną. To dla mnie równowaga pomiędzy biznesem z twardymi zasadami a obowiązkiem dzielenia się wiedzą i możliwościami pomocowymi, które mam dzięki swojej pracy - mówi Marta Rączka – Żurawska.

Kandydatka na Mielczanina Roku jest od listopada 2014 roku członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu i instruktorem praktycznej nauki zawodu. - Nie mogłam prowadzić cukierni, sama nie zyskując wiedzy praktycznej w zakresie pieczenia, przyozdabiania i szkolenia innych w tej słodkiej dziedzinie. W marcu 2015 roku uzyskałam dyplom MISTRZA w zawodzie CUKIERNIK. A obecnie w mojej cukierni kształcę zawodowo w zawodzie cukiernik około 20 uczniów. Od 2018 roku jestem w komisji egzaminacyjnej na czeladnika i mistrza w zawodzie cukiernik – opowiada o sobie Marta.

- Od 8 lat jestem członkiem Rady Rodziców w Szkole Podstawowa nr 2 w Mielcu – im. Tadeusza Kościuszki. Od 2015 roku biorę udział w spotkaniach Kubka Biznesu w Mielcu. Są to cykliczne spotkania biznesowe skupiające mieleckich przedsiębiorców, którzy pragną poszerzyć wiedzę z zakresu kierowania prowadzonymi przez siebie firmami – mój czas dzielę pomiędzy rodzinę, pracę i działalność społeczną w obszarach naszych małych społeczności – dodaje świadoma swoich osiągnięć mielczanka.

- Bardzo utożsamiam się z naszym miastem, gdzie się urodziłam, wychowałam, założyłam rodzinę i pracuję. Czuję się w obowiązku, ale i sprawia mi to ogromną satysfakcję, gdy mogę angażować się również w działalność charytatywną, wykorzystując swoje możliwości i zasoby. Jedną z inicjatyw, w której uczestniczę, jest Wigilia dla samotnych i ubogich mieszkańców Mielca. Po raz pierwszy odbyła się 23 grudnia 2015 roku i od tego momentu co roku wspieramy tę piękną inicjatywę, przygotowując słodkości dla potrzebujących – opowiada z zaangażowaniem Marta i dodaje, że od 2018 roku sponsoruje i pomaga FKS STAL MIELEC: - Wspomagamy nasz mielecki klub pomocą finansową i oczywiście odrobiną słodyczy. Do objętych naszymi działaniami należy także Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Mieleckie, które obdarowujemy słodkościami na święta. Od lat wspieramy różne fundacje, stowarzyszenia, placówki szkolno-wychowawcze czy imprezy lokalne, dostarczając w podarunku nasze słodkości - np. Wybory Miss Mielca od 2016 roku – wymienia właścicielka Cukierni Pokusa.

Marta Rączka – Żurawska to wszechstronna kobieta z osiągnięciami w przeróżnych dziedzinach, nie tylko branżowych i biznesowych, ale i modowych, patriotycznych, cukierniczo – turystycznych, promocji młodych ludzi zaczynających swoją karierę. Kobieta Roku, Osobowość Roku, zawsze uśmiechnięta, pogodna, gotowa do działania i nowego wyzwania. W 2016 i 2018 roku zdobyła tytuł - Osobowość Roku 2016 i 2018 oraz Certyfikat Polski Orzeł Biznesu. Powyższy tytuł przyznawany jest osobom legitymizującym się najwyższymi zasadami etycznymi oraz wybitnymi osiągnięciami i zasługami na rzecz rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Zdobywca certyfikatu wykazuje się nie tylko dużą dbałością o firmę, ale również o swoich pracowników, dzięki czemu jest wzorem godnym naśladowania. Osobowość Roku reprezentuje przedsiębiorstwo nowoczesne, bezpieczne oraz konkurencyjne, posiadające międzynarodowe referencje jakości produktów i świadczonych usług. Marta Rączka – Żurawska zdobyła również tytuł: KOBIETA ROKU 2016 i 2018 w dziedzinie przedsiębiorczość w ramach programu Polski Orzeł Biznesu. Kobieta Roku reprezentuje firmę mającą stabilne filary zarządcze, nowoczesne oraz bezpieczne, posiadające międzynarodowe referencje jakości produktów i świadczonych usług.

Marta Rączka – Żurawska wraz ze swoją marką cukierniczą mają na swoim koncie mnóstwo nagród, wyróżnień i akcji, w które się angażują. Należy tu wymienić Smaczne bo Podkarpackie, nagrody w ramach Najlepszych Produktów Podkarpackich biorących udział w Plebiscycie "Smaczne bo Podkarpackie" 2015. Certyfikat za NAJLEPSZE CIASTECZKA RÓŻNE świadczy o wysokich standardach wytwarzania, najwyższej jakości handlowej, sanitarnej, zdrowotnej, a przede wszystkim o niepowtarzalnym smaku ciast i estetyce wykonania. Kolejnymi inicjatywami z pełnym wsparciem i oddaniem jest Międzynarodowy Kongres Imperium Kobiet: - Wspieramy kobiety, które mają inicjatywę i chcą coś osiągnąć w życiu zawodowym – podkreślała po Kongresie w 2015 roku Marta. Następnie Modne Miasto, które od początku istnienia projektu wpisuje się w system promocji młodych projektantów. Dyktando Niepodległościowe – od 2015 roku wspierane rokrocznie przez Cukiernię.

Dodatkowe osiągnięcia Marty Rączki - Żurawskiej stojącej na czele cukierniczej marki znanej na całym Podkarpaciu i w Polsce.

 • Certyfikat Członkostwa w KLASTRZE PODKARPACKIE SMAKI. - Klaster Podkarpackie Smaki to zrzeszenie podkarpackich producentów żywności regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej opartych o dwa ważne kryteria: JAKOŚĆ i TRADYCJĘ. Mamy trzy certyfikowane produkty: SERNIK TRADYCYJNY, SZARLOTKĘ TRADYCYJNĄ I CIASTECZKA AMONIACZKI. Te trzy produkty to tradycyjne wypieki znane na Podkarpaciu od wielu pokoleń, to dzięki nim znaleźliśmy się na Szlaku Kulinarnym Podkarpackie Smaki. Szlak ten znalazł się na liście 7 Nowych Cudów Polski utworzonej przez Miesięcznik National Geograhic Traveler – opowiada filantropka Marta Rączka – Żurawska.
 • Gala Branży Weselnej 24.11.2017. I Miejsce w Plebiscycie Gala Branży Weselnej 2017 województwa podkarpackiego w kategorii CUKIERNIA. Uroczysta gala odbyła się w Rzeszowie w Hotelu Bristol, transmisję ogólnopolską prowadziła Telewizja Rzeszów.
 • "Smaczne bo Podkarpackie" 2017. 30.11.2017 Kapituła Programu Certyfikującego Najlepsze Produkty Spożywcze Podkarpackiego przyznaje certyfikat za ciasto biszkoptowe z bananami - BANOFIT
 • "Smaczne bo Podkarpackie" 2018. 18.10.2018 Kapituła Programu Certyfikującego Najlepsze Produkty Podkarpackiego przyznaje certyfikat "Smaczne bo Podkarpackie" dla Cukierni Pokusa – za produkt  SZARLOTKA Z BEZĄ I BITĄ ŚMIETANĄ na okres od 10.2018 do 12. 2019.
 • Gala Branży Weselnej, 23.11.2018. Gala Branży Weselnej 2018 finał ogólnopolski. Wyróżnieni statuetką za sukcesy roku 2018. W kategorii CUKIERNIA trzecie miejsce w Polsce zaraz za Krakowem i Warszawą.
 • Członkostwo w Rzeszowskiej Grupie Biznesowej BNI GLORY 02.2017- 02.2019. BNI Glory jest drugą rzeszowską grupą BNI, zrzeszającą około 30 właścicieli firm z Podkarpacia, którzy chcą budować trwałe relacje i rozwijać swoje biznesy dzięki realizowaniu strategii marketingu rekomendacji.
 • Certyfikat Jakości w Programie Certyfikującym "Smaczne bo Podkarpackie" 2019 za produkt LEŚNY MECH - ciasto szpinakowe z bitą śmietaną, galaretką i owocami.
 • Certyfikat Jakości w Programie Certyfikującym "Smaczne bo Podkarpackie" 2020 za produkt KREMÓWKA Z BITĄ ŚMIETANĄ.
 • Certyfikat Jakości w Programie Certyfikującym "Smaczne bo Podkarpackie" 2021 za produkt PTYSIE Z KREMEM ŚMIETANKOWYM. 
 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy