Reklama

Nowe stawki podatku od nieruchomości

Opublikowano:
Autor:

Nowe stawki podatku od nieruchomości - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości W Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 11 grudnia 2017 roku opublikowano stawki podatku od nieruchomości dla miasta Mielca na 2018 rok. Najważniejsze stawki podatku pozostały generalnie niezmienione względem stawek obowiązujących w 2017 roku.

Za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, co do zasady zapłacimy 0,68 zł od każdego metra kwadratowego powierzchni. Jest to taka sama stawka, jak w roku ubiegłym. Od tej stawki przewidziano jednak kilka wyjątków.

 Co się zmienia

Stawkę o prawie 50 proc. wyższą, bo wynoszącą 0,91 zł za każdy zajmowany metr kwadratowy gruntu, zapłacą przedsiębiorcy zajmujący się działalnością sklasyfikowaną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod następującymi zakresami: produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD 16.21.Z), produkcja pozostałych mebli (PKD 31.09.Z), produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z). Stawka ta jest najwyższą dopuszczalną stawką, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i pkt 1 lit. a obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. Powyższa stawka powinna obejmować między innymi zakłady Kronospan na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W roku 2017 stawka ta wynosiła 0,89 zł za 1 m2 i również była najwyższą dopuszczalną na rok 2017. Za rok 2017 stawka ta obejmowała jednak wyłącznie podmioty mające w PKD działalność w zakresie produkcji arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna.

Utrzymano, podobnie jak w 2017 roku, niższą stawkę za grunty zajęte pod lotniska, utrzymując stawkę 0,16 zł. za 1 m2. Podobnie utrzymano stawkę 0,22 zł za 1 m2 dla gruntów zajętych na prowadzenie działalności pożytku publicznego przez organizacje mające status organizacji pożytku publicznego (OPP). Grunty nieobjęte działalnością gospodarczą nadal objęte są stawką 0,22 zł za 1 m2, tak samo jak w 2017 roku.

 Podatki od nieruchomości

 Nie zmieniły się również, poza jednym przypadkiem, stawki podatku za budynki lub ich części. Stawka podatku od budynków przeznaczonych na cele mieszkalne wynosi nadal 0,56 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej. Wszelka powierzchnia użytkowa nie zajmowana na cele mieszkalne, a więc podatek za samodzielne garaże, pomieszczenia gospodarcze i inne, niewykorzystywane do działalności gospodarczej opodatkowane są nadal stawką 6,54 za każdy jeden metr. Stawka podatku dla budynków i ich części przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 19,35 zł za 1 m 2 powierzchni użytkowej, tak samo więc jak w 2017 roku.

Jedyna zmiana dotyczy, analogicznie jak w zakresie podatku od gruntów, stawki podatku za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynków i ich części przeznaczonych dla działalności gospodarczej sklasyfikowanej w PKD jako produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD 16.21.Z), produkcja pozostałych mebli (PKD 31.09.Z) oraz produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z). Stawka ta wzrosła do nowej stawki maksymalnej według przepisów ustawy i wynosi 23,10 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej, w miejsce dotychczasowej stawki 22,66 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich stawek podatku od nieruchomości dostępne są w bazie aktów własnych Urzędu Miejskiego w Mielcu. Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zobowiązani do zapłaty podatku od nieruchomości są nie tylko właściciele nieruchomości, ale także osoby będące samoistnymi posiadaczami nieruchomości. Samoistnego posiadacza kodeks cywilny definiuje jako osobę, która nie jest właścicielem nieruchomości, jednak zachowuje się jak właściciel wobec osób trzecich oraz posiada wolę bycia właścicielem nieruchomości. Obok tych dwóch grup osób, obowiązek podatkowym spoczywa także na użytkownikach wieczystych nieruchomości.

 Współwłasność...

Dość częstą sytuacją jest współwłasność lub współposiadanie nieruchomości przez kilka osób. Trzeba pamiętać, że w takiej sytuacji obowiązek podatkowy obciąża wszystkich współposiadaczy lub współwłaścicieli solidarnie. Charakterystyczną cechą solidarnej odpowiedzialności jest to, że gmina może żądać zapłaty całości podatku od każdej z tych osób. Nie można więc uwolnić się od zapłaty podatku, płacąc wyłącznie swoją część, stosownie do wysokości własnego udziału. Jak to wyżej wskazałem, gmina ma prawo zażądać zapłaty całości podatku od każdej z osób, a dopiero po zapłacie, taka osoba ma prawo do żądania zwrotu nadpłaconej wysokości podatku od pozostałych właścicieli. Oczywiście, zapłata przez jedną osobę zwalnia od obowiązku zapłaty wobec gminy pozostałe osoby. Od tej zasady są jednak też wyjątki. Właściciele garażu wielostanowiskowego lub lokalu w bloku, ale stanowiącego odrębną własność, nie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązanie podatkowe, lecz stosownie do udziału. Powierzchnię użytkową dla ustalenia wysokości podatku od budynku mierzy się po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Za powierzchnie użytkowe o wysokości miedzy 1.40 m a 2.20 m. podatek opłaca się w wysokości 50 proc. Powierzchnie niższe niż 1.40 m pomija się w obliczaniu podatku.

 Jak i kiedy płacimy?

 Podatek od nieruchomości rozliczany jest w miesiącach. Jeśli więc nastąpiło na przykład nabycie nieruchomości, to podatek od tej nieruchomości należy opłacać od pierwszego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym nieruchomość została nabyta. Podobnie, w przypadku sprzedaży nieruchomości, obowiązek podatkowi wygasa od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Ostatnią kwestią, którą można przypomnieć, jest obowiązek składania deklaracji od podatku od nieruchomości oraz terminów opłacania podatku. Wzór deklaracji jest dostępny na stronach internetowych gminy. Osoby fizyczne mają obowiązek złożyć deklarację podatku od nieruchomości w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności, która powoduje zmianę w zakresie obowiązku podatkowego, natomiast osoby prawne są zobowiązane corocznie, do 31 stycznia każdego roku, składać deklaracje na każdy rok podatkowy do gminy uprawnionej do poboru podatku. Jeżeli nieruchomość jest współwłasnością osoby prawnej i osoby fizycznej, to obowiązują ostrzejsze zasady i wówczas także osoba fizyczna musi składać deklarację podatkową tak jak osoba prawna co do tej nieruchomości. Wysokość podatku dla osób fizycznych ustala gmina w drodze decyzji, a podatek taki jest płacony w czterech ratach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada danego roku. Jeżeli podatek wynosi mniej niż 100 zł za okres jednego roku, wówczas jest on płacony jednorazowo do 15 marca za cały rok. Osoby prawne zobowiązane są do samodzielnego opłacania podatku do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia danego roku.

 

Kancelaria prawna

Mecenas Michał Mędryk

"Maj Mędryk Adwokaci i radcowie prawni Spółka Partnerska" z siedzibą w Mielcu (ul. Kościuszki 17). 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE