Reklama

Nowe stawki podatków w Mielcu

Opublikowano:
Autor:

Nowe stawki podatków w Mielcu - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości W ostatnim tygodniu radni miejscy zajmowali się ustaleniem wysokości podatków lokalnych na rok 2017 rok. Czekają nas podwyżki opłat za wodę. Zwiększają się też stawki podatku od nieruchomości. Na tym samym poziomie utrzymał się podatek od środków transportowych i opłata za ścieki.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

1 - od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
- 0,68 zł od 1 m2 powierzchni, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie produkcji arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zajętych pod lotniska
- 0,16 zł od 1 m2 powierzchni,
d) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 3,40 zł od 1 ha powierzchni,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,22 zł od 1 m2 powierzchni;
f) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m2 powierzchni (w roku 2016 – 3 zł);

2 - od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych
- 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie produkcji arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna – 22,66 zł m2 powierzchni użytkowej, 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
- 8,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2016 roku – 4,63 zł),
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3 -  od budowli:
- 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. 


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1 - od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 564 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 744 zł
c) powyżej 9 ton, a niższej niż 12 ton: 912 zł

2 -  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – jak w roku 2016

3 - od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 1 356 zł

4 - od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, jak w roku 2016

5 - od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 720 zł

6 - od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w roku 2016

7 - od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniej niż 22 miejsca: 984 zł
b) równej lub wyższej niż 22  miejsca: 1 632 zł

WODA i ŚCIEKI

Radni podjęli uchwałę o podwyżce ceny wody. Nowa taryfa obowiązywać będzie od 1 stycznia 2017 roku. Po czterech latach bez podwyżek, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zawnioskowało do Rady Miejskiej w Mielcu o zmianę cen. Obecnie mieszkańcy gminy miejskiej Mielec płacą 3,25 zł za m3 wody, 4,86 zł za m3 ścieków. Podwyżka obejmie cenę za dostawę wody. Od 1 stycznia 2017 roku będzie to kwota 3,45 zł za m3. To wzrost o 20 gr. Cena ścieków zostanie na tym samym poziomie co obecnie. Wzrośnie też opłata abonamentowa – obecnie to 3,87 zł za wodę za okres rozliczeniowy i 4,56 zł za ścieki. W 2017 roku będę to odpowiednio kwoty:  4,00 zł i 4,80 zł.                

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE