Reklama

Która gmina wydaje najwięcej na alkohol?

Opublikowano:
Autor:

Która gmina wydaje najwięcej na alkohol? - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Sierpień to miesiąc trzeźwości. Nie jest to więc łatwy czas dla Polaków. Na całym świecie spada spożycie napojów alkoholowych (nawet w Rosji) - u nas natomiast rośnie. Rocznie statystyczny Polak wypija 11 litrów czystego spirytusu na głowę. Jeszcze w 2005 roku było to 9,5 litra.

Jak wygląda sytuacja z nadużywaniem alkoholu w gminach powiatu mieleckiego?

Borowa
Z pomocy Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień skorzystało 28 osób. Z porad w punkcie konsultacyjnym w Borowej skorzystało 19 osób.

 

Tuszów Narodowy
Na terenie gminy znajduje się 19 punktów sprzedaży alkoholu typu piwo, 15 z nich sprzedaje alkohol wysokoprocentowy. Na podstawie oświadczeń złożonych przez sprzedawców wartość sprzedaży alkoholu na terenie gminy Tuszów Narodowy w 2018 roku wyniosła 2.801.941 zł.
Z pomocy Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień skorzystało 55 osób, w tym 32 mężczyzn, 5 mężczyzn pozostawało na oddziale dziennym. 1 osoba brała udział w warsztatach asertywności, 4 osoby brały udział w warsztatach terapeutycznych. Na rozmowę w związku z pismem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego zostało wezwanych 9 osób. Na rozmowy z dyżurującymi członkami Komisji przybyło 6 osób.

Padew Narodowa
W 2018 r. z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły środki w wysokości 56.708,86 zł.
Członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pełnili dyżury, podczas których informowano, gdzie można uzyskać wszelkie porady i gdzie można rozpocząć terapię odwykową. Odwiedzono wraz z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej środowiska osób nadużywających alkohol, w 1 przypadku skierowano wniosek do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego, 1 osobę skierowano do biegłych sądowych celem badania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia. W efekcie tych prac pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej wystąpili z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu o wgląd w sytuację 4 rodzin, gdzie podejrzewano uzależnienie od alkoholu i przemoc. Komisja zajmowała się również opiniowaniem wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i do spożycia poza miejscem sprzedaży. Pozytywnie zaopiniowała 17 wniosków.

Czermin
Gminny Ośrodek Kultury w Czerminie prowadzi działalność wynikającą z gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i zapobiegania narkomanii.

Gmina Mielec

Finansowanie programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych odbywa się w ramach środków finansowych gminy pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów. W 2018 r. plan finansowy na realizację zadań zawartych w tym programie wynosił: 120 tys. zł, w tym: na realizację programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych -120 tys. zł.
Na podstawie umowy zawartej z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu w zakresie realizacji programu terapii uzależnień od alkoholu, narkotyków i współuzależnienia sfinansowano 13 godzin zajęć terapeutycznych dla 10 osób, 2 obozy terapeutyczne w Zakopanem i w Imbramowicach łącznie dla 3 osób. Ponadto osoby potrzebujące pomocy mogły skorzystać z porad udzielanych w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień w Podleszanach, z działalności którego skorzystało 18 osób z problemem alkoholowym, którym udzielono 29 porad, 9 dorosłych członków rodzin osoby z problemem alkoholowym (w tym współuzależnieni i DDA), którym udzielono 18 porad, 9 osób doznających przemocy w rodzinie, którym udzielono15 porad, 2 osoby stosujące przemoc w rodzinie, którym udzielono 2 porady.

 

Przecław

Przy Urzędzie Miejskim w Przecławiu działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której głównym zadaniem jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. W 2018 roku do Komisji wpłynęło 6 zgłoszeń przypadków nadużywania alkoholu. Na dzień 31 stycznia 2018 roku na terenie gminy 27 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2018 łączna wysokość wpływów z wydanych zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych wyniosła ponad 151 tysięcy złotych. Oprócz działań profilaktycznych, z pieniędzy tych Komisja zakupiła też alkomat dla policjantów z Przecławia za blisko 1400 zł.

 

Wadowice Górne
Obecnie na terenie gminy Wadowice Górne sprzedaż alkoholu prowadzona jest w 19 sklepach i 2 lokalach gastronomicznych.
W 2018 roku wydano 2 decyzje wygaszające zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz 28 zezwoleń.
Z tzw. funduszu korkowego w 2018 roku dochody gminy wyniosły prawie 67 tysięcy złotych. Pieniądze te zostały wydane między innymi na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych nierealizowanych przez NFZ, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która motywowała do podjęcia leczenia odwykowego i zachowania abstynencji, prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci, udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy,
W 2108 roku odbyło się 11 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w czasie których monitorowano sytuację w domach.
Ilość postępowań prowadzonych wobec osób nadużywających alkoholu – 20
Ilość osób, które podjęły leczenie stacjonarne – 2 osoby w Mielcu oraz 2 na oddziale szpitalnym
5 osób podjęło indywidualną lub grupową terapię.
Na badania skierowano 3 osoby.
2 wnioski o przymusowe leczenie.

 

Radomyśl Wielki
Na dzień 1 stycznia 2018 - 60 podmiotów posiadało zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na 31 grudnia 2018 - 46 podmiotów.
Z funduszu korkowego - czyli środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2018 roku zostały sfinansowane:
- pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci - ponad 22 tys.
- zajęcia pozalekcyjne - ponad 7 tys.
- dofinansowanie do wycieczek szkolnych - ponad 36 tys.
- pikniki o charakterze profilaktycznym - ponad 32 tys.
- imprezy sportowe - ponad 20 tys.
- - programy profilaktyczne - ponad 15 tys.
- ulotki, plakaty- prawie 2,5 tys.
- działalność gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - ponad 4,7 tys.
- działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych - 4,7 tys.

- świadczenia zdrowotne dla osób uzależnionych - 800 zł
- zwrot kosztów dojazdów na leczenie odwykowe - prawie 2 tys.
- Do gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych trafiło 1 zgłoszenie o nadużywaniu alkoholu.

 

 

(Na podstawie Raportów o stanie gmin).

 

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE