Reklama

Kontrola GIOŚ: 200 zł kary dla Kronospanu

Opublikowano:
Autor:

Kontrola GIOŚ: 200 zł kary dla Kronospanu - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości TYLKO W KORSO! JAKO PIERWSI DOCIERAMY DO WYNIKÓW KONTROLI!W listopadzie do Mielca przyjechał główny inspektor ochrony środowiska, który nadzorował niezapowiedzianą kontrolę w Kronospanie. Była ona konsekwencją spotkań i interwencji władz, w tym marszałka, europosła Poręby i mieleckiego magistratu. Na wyniki czekaliśmy ponad trzy miesiące.

29 listopada z niezapowiedzianą kontrolą do Mielca przyjechał osobiście Marek Haliniak, główny inspektor, który czuwał nad przebiegiem badań. Te trwały do 28 grudnia. Wówczas przed kamerą TVP Rzeszów powiedział: - W normalnych zasadach mamy obowiązek powiadomienia siedem dni przed przeprowadzeniem kontroli. Wiele z tych kontroli nie spełniało wymogów, bo podmiot powiadomiony o tym, że ona będzie, wygasza produkcję. Dlatego ta kontrola jest robiona w ramach interwencji, zgodnie z ustawą dotyczącą gospodarki, która mówi, że w przypadku podejrzenia zagrożenia życia i środowiska możemy interweniować i wchodzić na teren zakładu.

 

Po kontroli nie odbyło się żadne spotkanie z mediami, ale pojawiły się informacje, że jeszcze w grudniu znane będą jej wyniki. - Informacja dla dziennikarzy dotycząca kontroli Kronospanu będzie przekazana po jej zakończeniu i podpisaniu protokołu - przekazała nam 2 grudnia Katarzyna Pirowska, radca głównego inspektora ochrony środowiska. Od tego czasu minęły ponad trzy miesiące, ale kolejne pytania do inspektora ochrony środowiska w Rzeszowie i w Warszawie wreszcie doczekały się odpowiedzi.

 

Wyniki kontroli GIOŚ

Publikujemy odpowiedź od Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przekazaną nam 23 lutego przez Małgorzatę Nieznańską, specjalistkę Departamentu Strategii i Komunikacji GIOŚ.

 (...) Substancje zanieczyszczające z instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych odprowadzane są do powietrza 32 emitorami. Najistotniejszym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza z terenu zakładu jest emitor E-5, odprowadzający substancje z suszarni wiórów do produkcji płyt wiórowych. Suszarnia ogrzewana jest bezpośrednio spalinami z wytwornicy ciepła technologicznego oraz z palnika suszarni. Nadmiar spalin z wytwornicy ciepła technologicznego nie kierowanego do suszarni wiórów jest odprowadzany do powietrza emitorem E-7. Paliwem wykorzystywanym w wytwornicy ciepła jest biomasa, olej opałowy lekki lub gaz ziemny. Biomasa wykorzystywana w wytwornicy ciepła na podstawie milczącej zgody Marszałka Województwa Podkarpackiego jest kwalifikowana jako produkt uboczny. Składa się on z kory, powstającej w procesie okorowania przy transporcie drewna okrągłego na rębaki oraz tzw. odsortu z sortowania drewna rozdrobnionego na rębakach (zrębki), trocin oraz wiórów suchych (materiał po procesie suszenia w suszarni wiórów).

W ramach kontroli potwierdzono, że zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego (...) Spółka prowadzi pomiary, do których jest zobowiązana (...).

Kontrola wykazała brak stanowisk do pomiarów wielkości emisji na emitorach E-2a (transport trocin linia II), E-14 (odpylanie pił) i E-15 (odpylanie szlifierki), co stanowi naruszenie decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego. Pozwolenie to nie zobowiązało spółki do prowadzenia pomiarów na tych emitorach.

W ramach oceny oddziaływania zakładu na środowisko, w tym przestrzegania warunków pozwolenia zintegrowanego, przeprowadzono kontrolne pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza z emitora E-5 w zakresie: pył całkowity, NOx, SO2, i CO, LZO (substancje organiczne w postaci gazów i par wyrażone jako całkowity węgiel organiczny), formaldehyd, fluorowodory, amoniak, węglowodory alifatyczne i węglowodory aromatyczne. Na podstawie wyników pomiarów nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wielkości emisji badanych substancji.

Należy wyjaśnić, że pozwolenie zintegrowane nie określa dopuszczalnych wielkości emisji dla LZO (jako sumy substancji organicznych w postaci gazów i par wyrażonych jako całkowity węgiel organiczny), węglowodorów alifatycznych i aromatycznych oraz fluorowodoru. Spółka została jednak w pozwoleniu zintegrowanym zobowiązana do pomiarów okresowych tych substancji. (...) Pomiary nie wykazały nieprawidłowości.

Dodatkowo wykonano również kontrolny pomiar emisji węglowodorów alifatycznych oraz węglowodorów aromatycznych, w celu porównania wyników pomiarów z wynikami uzyskanymi z pomiarów wykonanych na emitorze E-5, w trakcie poprzedniej kontroli przeprowadzonej na przełomie kwietnia i maja 2016 r. Pomiar wykazał emisje węglowodorów alifatycznych na poziomie niższym niż uzyskane w trakcie pomiarów wykonanych w dniu 26 kwietnia 2016 r.

W ramach kontroli poddano także szczegółowej analizie ewidencję odpadów prowadzoną przez spółkę, tj. karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 października 2016 r.

W trakcie kontroli pobrano próbki odpadu (...) – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów. Odpad ten powstaje ze spalania biomasy i jest magazynowany w pryzmach na terenie należącym do Spółki. Zgodnie z oceną wyników badań odpady te w zakresie wykonanych analiz fizyko-chemicznych nie kwalifikują się do odpadów niebezpiecznych.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące naruszenia:

- brak stanowisk do pomiarów wielkości emisji na emitorach E-2a, E-14, E-15, co stanowi naruszenie pkt V.2.1 pozwolenia zintegrowanego - zastosowano sankcję w postaci mandatu karnego w kwocie 200 zł,

- nieprawidłowy sposób prowadzenia ewidencji odpadów – nie jest prowadzona numeracja kart ewidencji odpadów, natomiast ewidencjonowanie odpadów o kodzie 17 04 05 jest niezgodne ze stanem rzeczywistym, co stanowi naruszenie art. 66 i 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - zastosowano sankcję w postaci pouczenia.

Z uwagi na powyższe Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska skierował do Prezesa Zarządu Kronospan Mielec Sp. z o.o. w Mielcu zarządzenie pokontrolne z terminem niezwłocznej realizacji, w którym nakazał zainstalowanie stanowisk pomiarowych na emitorach E-2a (transport trocin linia II), E-14 (odpylanie pił), E-15 (odpylanie szlifierki), zgodnie z obowiązkiem wynikającym z pozwolenia zintegrowanego oraz prawidłowe prowadzenie ewidencji odpadów.

Jednocześnie Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska skierował wystąpienie pokontrolne do Marszałka Województwa Podkarpackiego, w którym poinformował o wynikach kontroli.

Mamy również stanowisko Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Urzędu Marszałkowskiego. Opublikujemy je w kolejnym artykule.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE