Reklama

Plebiscyt KORSO. Trwa głosowanie na Mielczanina Roku. Poznajcie kolejnego kandydata: Wacław Świerczyński

Opublikowano:
Autor: | Zdjęcie: nadesłane

Plebiscyt KORSO. Trwa głosowanie na Mielczanina Roku. Poznajcie kolejnego kandydata: Wacław Świerczyński - Zdjęcie główne

Wacław Świerczyński | foto nadesłane

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

30 lat KORSO Znamy już nazwiska osób, które będą ubiegać się o tytuł Mielczanina Roku 2022 w plebiscycie Tygodnika Regionalnego Korso. Poznajcie więcej szczegółów z życia kandydata do tego tytułu Wacława Świerczyńskiego.

Swój głos oddajemy tylko na jednego kandydata, a kupon dostarczamy do redakcji KORSO w Mielcu, przy ul. Biernackiego 1/4 do 10 maja. Głosować można także mailowo, wysyłając wiadomość na adres sekretariat@korso.pl

W wiadomości podajemy nazwisko kandydata, na którego głosujemy oraz swoje dane - imię, nazwisko, nr tel. (dane kontaktowe tylko do wiadomości redakcji).  Jedna osoba może oddać tylko jeden głos. 

Mielczanina Roku wybiorą czytelnicy oraz kapituła plebiscytu, w której znajdują się wszyscy dotychczasowi laureaci plebiscytu i Zarząd Agencji Wydawniczo-Reklamowej "KORSO".  Zgodnie z licznymi prośbami naszych Czytelników, uruchamiamy także głosowanie SMS-owe. Każdy z kandydatów ma przypisany, indywidualny numer, na który można wysyłać SMS-y. 

 

  • Elżbieta Burkiewicz - SMS o treści korso.1 na numer 73601

  • Włodzimierz Gąsior - SMS o treści korso.2 na numer 73601

  • Ilona Jankowska-Mokrzycka - SMS o treści korso.3 na numer 73601

  • Łukasz Przybyło - SMS o treści korso.4 na numer 73601

  • Wacław Świerczyński - SMS o treści korso.5 na numer 73601
(Koszt 3,69 zł z VAT za SMS)

Wacław Świerczyński

Urodzony dla 28 września 1950 roku w Borku Wielkim. Od stycznia 1951 roku mieszkaniec Mielca. W latach 1957-1964 uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu. W latach 1964-1968 uczeń  Liceum Ogólnokształcącego nr 27 w Mielcu (obecnie im. Kopernika, nauka zakończona maturą). Od 1959 do 1969 ministrant przy parafii MBNP w Mielcu, w latach 1964-1968 trenował koszykówkę WFKS Stal Mielec. Dlatego też 22.07.1966 roku był reprezentantem CRZZ i brał udział w centralnej defiladzie w Warszawie z okazji Tysiąclecia Powstania Państwa Polskiego. 

 Z tej okazji posiadam specjalny dyplom Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu. W latach 1960-1965 uczyłem się gry na akordeonie. Ukończyłem Państwowe Ognisko Muzyczne I i II stopnia w Mielcu. Występowałem w zespole akordeonistów tegoż Ogniska podczas uroczystości w Mielcu i powiecie. 

 W szkole średniej zacząłem się też udzielać społecznie w organizacji młodzieżowej. W 1968 roku rozpoczynam studia na Politechnice Szczecińskiej, na Wydziale Ekonomicznym, kierunek ekonomika transportu. W kwietniu 1970 roku powołany do odbycia służby wojskowej w Wojskach Obrony Powietrznej Kraju. 

 Służbę rozpoczynam dnia 24.04.1970 roku w szkole podoficerskiej radiotelegrafistów w Nowym Dworze Mazowieckim. Szkołę tę kończę w stopniu kaprala z III stopniem kwalifikacji jako radiotelegrafista. 

 W szkole tej rozpocząłem działalność młodzieżową w KMW (Koło Młodzieży Wojskowej). Resztę służby odbywam w tzw. jednostce bojowej i pułku radiotechnicznym Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Choszcznie. 

 W jednostce tej zostaję przewodniczącym KMW w kompanii, a następnie w pułku. Służbę wojskową kończę w stopniu kaprala z II stopniem uprawnień jako radiotelegrafista. Wojsko opuszczam 12 kwietnia 1972 roku. 

  Już od 2 maja 1972 roku jestem pracownikiem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej jako starszy referent w Wydziale Komunikacji, a następnie inspektor po reorganizacji w Urzędzie Powiatowym. 

 Po nowym podziale administracyjnym kraju Wydział Komunikacji zostaje przeniesiony do Urzędu Miejskiego w Mielcu. Z dniem 01.06.1975 roku zostaję powołany na kierownika Wydziału Komunikacji. W tym też roku rozpoczynam kontynuację studiów na UMCS w Lublinie na Wydziale Ekonomicznym. 

 Studia ze Szczecina zostają mi zaliczone. Po napisaniu pracy dyplomowej pt. "Historia i rozwój motoryzacji i komunikacji w Mielcu do roku 1978" i jej obronie otrzymuję tytuł dyplomowanego ekonomisty. 

 Tytuł pracy magisterskiej to "Perspektywy i kierunki rozwoju motoryzacji i komunikacji w Mielcu po roku 1978". Studia kończę w 1980 roku. 

 PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ: 

1. Do 31.03.1980 w Urzędzie Miejskim w Mielcu jako kierownik Wydziału Komunikacji (w czasie budowy wiaduktu byłem odpowiedzialny za całą logistykę, objazdy i ich oznakowanie, przywóz tzw. palownicy i terminowe dostawy sprzętu i materiałów na stacje PKP, ich rozładunek), 

 2. Od 01.04.1980 do 31.03.1988 jako kierownik działu przewozów i z-ca dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Zakładu Transportu Mleczarskiego w Mielcu 

 3. Od 01.04.1988 do 31.01.1992 jako dyrektor Oddziału Przedsiębiorstwa Transportu Handlu Wewnętrznego

4. Od 01.02.1992 do 31.07.1993 jako prezes w Usługowo-Wytwórczej Spółdzielni Pracy "Przyszłość" w Mielcu 

 5. Od 01.08.1993 do 31.01.1995 jako prezes w PPUH "WAK-POL" Sp. z.o.o w Mielcu, 

 6. Od 01.02.1995 do 31.08.1998 jako kierownik i z-ca dyrektora ds. marketingu i transportu w PPUH Transvolts Mielec-Książnice, 

7. Od 01.09.1998 do 31.12.2021 jako założyciel i współwłaściciel FTUH "MOTO-TRANS WIG" se. w Mielcu, 

8. Od 28.08.2016 roku na zasłużonej emeryturze. 

 W czasie pracy zawodowej uzyskałem po szkoleniach i egzaminach następujące uprawnienia: 

1. W 1975 roku uprawnienia wykładowcy przepisów ruchu drogowego i instruktora nauki jazdy na kategorię A+B-T prawa jazdy. 

 Szkoliłem do 2000 roku w LOK Mielec, Automobilklub Delegatura Mielec, PZMot. O/Mielec, POM Wojsław i w Spółdzielniach Kółek Rolniczych na terenie powiatu mieleckiego. 

Przeszkoliłem setki kandydatów na uzyskanie prawa jazdy o bardzo dużym procencie zdawalności na pierwszym egzaminie. 

 2. W 1976 roku uzyskałem uprawnienia Inspektora Gospodarki Samochodowej Ministerstwa Komunikacji (odpowiednik dzisiejszych inspektorów Inspekcji Transportu Samochodowego).

3. W 1973 roku uprawnienia egzaminatora na kartę rowerową i motorowerową (do 2000 roku przeegzaminowałem tysiące dzieci w szkołach podstawowych Mielca i powiatu na pierwsze ich prawo jazdy- kartę rowerową). 

 4. W 1993 roku ukończenie w Rzeszowie kursu w Polsko-Amerykańskim Instytucie Przedsiębiorczości i po egzaminach uzyskanie certyfikatu w zakresie "Marketingu Międzynarodowego".

5. W 1994 roku ukończenie w Warszawie kursu w Krajowym Biurze Doradztwa Finansowego Projekt" i zdanie egzaminów na maklera w zakresie Publicznego Obrotu Papierami Wartościowymi.

 6. W 2002 ukończenie w Rzeszowie szkolenia z zakresu krajowego i międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy. Po zdaniu egzaminów w Warszawie uzyskałem certyfikat "Kompetencji zawodowych w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym osób i rzeczy".  

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA 

 1. Od 07.06.1970 do 12.04.1972 roku, członek, a następnie przewodniczący KMW (Koła Młodzieży Wojskowej) OPK w Choszcznie.

 2. Od 1975 do 1980 przewodnicy koła ZMS w Urzędzie Miejskim w Mielcu.

3. Od maja 1977 do listopada 1999 roku członek Delegatury Mieleckiej Automobilklubu Rzeszowskiego, w tym od 1974 do 1991 jako kierownik Sekcji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a od 1991 do 1999 jako prezes Mieleckiej  Delegatury. Byłem uczestnikiem grupy założycielskiej Mieleckiej Delegatury w 1973 roku.

  W 1974 roku z mojej inicjatywy i wg mojego pomysłu zostały zorganizowane I Mistrzostwa Szkół Podstawowych Mielca wiedzy o przepisach ruchu drogowego. 

 W 1975 roku na turniej został zaproszony redaktor Weiss z tygodnika "MOTOR", który przyczynił się do tego, że od 1977 roku turniej stał się turniejem ogólnopolskim i trwa do dzisiaj.

 Co roku przygotowywałem zwycięskie drużyny z Mielca do turnieju wojewódzkiego Rzeszowie, na którym odnieśliśmy wiele sukcesów. Jeden turniej wojewódzki zorganizowaliśmy w Mielcu w hali sportowo-widowiskowej.

  Zawsze drużyna z Mielca stawała na podium. I miejsce zdobywaliśmy 6 razy (4 razy drużyna szkoły podstawowej nr 3, w tym w Mielcu, po jednym razie szkoła nr 6 i 7). 

 Najlepsze miejsce w turniejach ogólnopolskich zdobywała szkoła nr 3 (4. w Warszawie i 6. w Chorzowie. Do dzisiaj nikt tego nie powtórzył). 

 W 1995 i 1996 roku turniej mielecki wygrywa drużyna dziewcząt ze szkoły podstawowej nr 1, a na wojewódzkich w Rzeszowie odpowiednio 3 i 2 miejsce. 

 Innym wielkim sukcesem było zdobycie w 1998 roku mistrzostwa Polski przez Daniela Rączka w wyścigach gokartowych, który był członkiem sekcji gokartowej naszej Delegatury.

W latach 1975 do 1983 przewodniczący społecznego komitetu rozbudowy osiedla domów jednorodzinnych przy ulicy Reja, Modrzejewskiej i Wybickiego. Z naszej inicjatywy i za pieniądze mieszkańców tych ulic powstała sieć gazowa, wodno-kanalizacyjna, elektryczna i centralnego ogrzewania z sieci miejskiej. 

W latach 1986 do 1997 w Szkole Podstawowej nr 1 przewodniczący klasowego komitetu rodzicielskiego i przewodniczący rady szkoły. W roku 1993 współorganizator uroczystości 100-lecia tej szkoły, a w roku 2018 uroczystości 125-lecia szkoły im. Władysława Szafera.

W latach 1978 do 1995 członek obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Mielcu i dwukrotnie jej przewodniczący (w Zespole Szkół im. Groszkowskiego).

 W latach 1985-2001 członek kolegium ds. wykroczeń. Do 1990 roku przy Urzędzie Miasta, a następnie przy Sądzie Rejonowym w Mielcu. Od 1991 roku jako przewodniczący składu orzekającego, w większości w sprawach za wykroczenia drogowe. 

Od roku 1973 do obecnie w Komitecie Osiedlowym, a po reformie w Radzie Osiedla Kilińskiego. Przez 4 kadencje jako zastępca przewodniczącego, a od maja 2015 jako przewodniczący Zarządu i Rady Osiedla Kilińskiego. W tej chwili jestem najdłużej działającym samorządowcem w tych strukturach w Mielcu. 

Pomysłodawca i realizator corocznych spotkań integracyjnych mieszkańców osiedla Kilińskiego, w czasie których są wręczane dyplomy i statuetki  "Zasłużony dla Osiedla Kilińskiego".

 Pamiętamy o osobach zamieszkałych na Osiedlu, które skończyły 100 lat i parach małżeńskich, które przeżyły ze sobą w związku małżeńskim 70 lat. 

Są takie osoby i na tych spotkaniach były honorowane.

 W latach 1981 do 1988 przewodniczący Rady Pracowniczej w Wojewódzkim Zakładzie Transportu Mleczarskiego w Rzeszowie. 

W latach 1970-1980 honorowy dawca krwi. W sumie oddanie 8,5 litra krwi. 

 Od 2015 roku, tj. od powstania do obecnie w Mieleckiej Radzie Seniorów jako wiceprzewodniczący. Pomysłodawca wielu inicjatyw, a w tym obchodzonych od 2016 roku corocznych Mieleckich Dni Seniora.

W roku 2015 w ramach Pierwszego Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego pomysłodawca projektu Boisko Wielofunkcyjne na obiektach MOSIR GRYF. Projekt ten wygrał, został zrealizowany i jest użytkowany przez uczniów sąsiadujących szkół i mieszkańców miasta.

 Inicjator przemalowania samolotu AN-2 przy wylocie drogi na Tarnów na kolory, w jakich dokonywał oblotu dookoła świata z wypisaniem nazwisk pilotów i mechanika pokładowego. Projekt też zrealizowany w ramach projektu lokalnego MBO.

 Pomysłodawca i organizator licznych spotkań koleżanek i kolegów absolwentów swojego rocznika ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu i Liceum Ogólnokształcącego, z bloku zamieszkania w młodości i z kolegami z czasów służby w wojsku. Opracował i przekazał absolwentom w/w szkół informatory z miejscem zamieszkania i numerami telefonów w celu bieżącego utrzymywania kontaktów.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy